Beckers konstnärsstipendium

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987 och har under åren uppvisat en sällsynt känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden. Sedan 2001 har utställningarna producerats i samarbete med och visats på Färgfabriken.


Beckers konstnärsstipendium har under åren uppvisat en sällsynt känsla för att förutse och identifiera uppskattade konstnärer i tiden, som både inspirerat och format konstutvecklingen i Sverige.

”När stipendiet grundades 1987 var det för att ge unga svenska konstnärer möjligheten att utveckla sitt konstnärskap. Den fantastiska jubileumsutställningen visar en enastående grupp konstnärer och hur stipendiets vision verkligen har förverkligats”, säger Jenny Lindén Urnes.

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivian Lindén för att lyfta unga svenska konstnärer. Idag fokuserar stipendiet även på att uppmärksamma och stödja banbrytande kreativa röster i Sverige. Under 30 år har Beckers identifierat nyskapande talanger med flera välkända namn så som Jockum Nordström, Dan Wolgers, Nathalie Djurberg och Julia Bondesson. Stipendiet innebär en separatutställning, som sedan 2001 har producerats i samarbete med och visats på Färgfabriken, samt en prissumma som i anslutning till 30-årsjubilet höjs från 150 000 kronor till 200 000 kronor.

Det går inte att ansöka om Beckers konstnärsstipendium, stipendiaten utses av en  jury bestående av Mårten Castenfors, ordförande i juryn och chef för Liljevalchs konsthall, Jenny Lindén Urnes, ägare och styrelseordförande i Lindéngruppen och Magnus Jensner, chef för Hallands Konstmuseum. 

Foto: Installationsbild från Beckers konstnärsstipendiums 30 års jubileumsutställning 2017.


Stipendiatutställningar på Färgfabriken

Joakim Sandqvist

3 februari 2024 17 mars 2024

Jonatan Pihlgren

22 april 11 juni

Laleh Kazemi Veisari

5 februari 2022 27 mars 2022

Youngjae Lih

13 mars 2021 30 maj 2021

Fredrik Åkum

25 januari 2020 15 mars 2020

Theresa Traore Dahlberg

2 februari 2019 24 mars 2019

Petra Hultman

27 januari 2018 18 mars 2018

Anna Camner

28 januari 2017 12 mars 2017

Tomas Lundgren

30 januari 2016 6 mars 2016

Julia Bondesson

24 januari 2015 8 mars 2015

David Molander

25 januari 2014 9 mars 2014

Sara Möller

20 april 2013 2 juni 2013

Elin Behrens

8 september 2012 21 oktober 2012

Maria Nordin

3 december 2011 8 januari 2012

Maurits Ylitalo

4 december 2010 9 januari 2011

Per Mårtensson

5 december 2009 10 januari 2010

Ulrika Sparre

6 december 2008 25 januari 2009

Fredrik Hofwander

8 december 2007 13 januari 2008

Nathalie Djurberg

2 december 2006 21 januari 2007

Beckersstipendiet 20 år

2 december 2006 21 januari 2007

Albin Karlsson

26 november 2005 21 januari 2006

Patric Larsson

27 november 2004 9 januari 2005

Annika Larsson

14 december 2002 2 mars 2003

Christian Partos

15 december 2001 13 januari 2002


Tidigare stipendiater

Linn Fernström 2000
Jockum Nordström 1999
Thomas Karlsson 1998
Peter Geschwind 1998
Karin Wikström 1997
Peter Ojstersek 1996
Richard G Carlsson 1996
Maria Lindberg 1995
Karin Granqvist 1994
Ingela Johansson 1994
Johan Widén 1993
Ulf Rollof 1992
Anders Widoff 1991
Mats Caldeborg 1990
Annette Senneby 1989
Dan Wolgers 1989
Mikael Ericsson 1988
Kent Karlsson 1987


Kontakt

Emilia Rosenqvist


Jury

Mårten Castenfors
Jenny Lindén Urnes
Magnus Jensner


Huvudpartners