Projekt

Här samlar vi fördjupande projekt och koncept som vi arbetar med under längre tid, ofta baserat på samarbeten. Projekten möter publiken på olika sätt, till exempel genom utställningar, föreläsningar, workshoppar, filmer eller texter.

Aktuella
Tidigare

Mistra Environmental Communication

Kommunikation för hållbarhet

Reclaiming Futures

– Storying change

Open Studio

– Den kreativa processen möter en publik

Symbiosis

– En experimentell plattform

Beckers konstnärsstipendium

Lövholmen

– Vilken framtida stad vill vi se?

Lyssna

– Om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor.

New Urban Topologies

– Cultural exchange through Art and Urbanism