Om Färgfabriken

Färgfabriken är en konsthall för samtida konst och arkitektur. Vi producerar och visar utställningar i en kulturminnesmärkt byggnad i det gamla industriområdet Lövholmen, där vi har verkat sedan 1995. Färgfabriken är också en plats för samtal, workshops och andra kulturaktiviteter. Genom att arbeta experimentellt och gränsöverskridande och sammanföra olika erfarenheter och kompetenser skapar Färgfabriken förutsättningar för nya tankar, kunskap och konstnärliga gestaltningar.

Färgfabriken engagerar sig även i satellit- och samarbetsprojekt med arkitekter, konstnärer, institutioner, organisationer och forskare runtom i världen. Det inspirerar och bidrar på många sätt till den publika verksamheten i huset.

Verksamheten bedrivs av Stiftelsen Färgfabriken som är politiskt och religiöst obunden. Vi stöds av bland annat Stockholms stad, Region Stockholm, Kulturrådet och Lindéngruppen AB.