FF LOGOTYPE dolcevita

UTSTÄLLNINGARNA ÄR JUST NU ENDAST ÖPPNA FÖR BOKADE BESÖK!
LÄS MER HÄR.

FÄRGFABRIKENS KAFÉ HAR ÖPPET TIS-SÖN 11-16

Just nu är det mycket som ställs in och skjuts upp. Därför vill vi passa på att återbesöka Shared History, ett projekt som med avstamp i de stora flyktingströmmarna 2015 undersökte hur pågående historiska skeenden kan tolkas och gestaltas. Fram till och med den 21 januari 2021 har du här möjlighet att ta del av Vanja Sandell Billströms och Reza Hazares film Winzip Senses, som gjordes för projektet 2018. Den pågende pandemin inbjuder till fler perspektiv och nya läsningar.

Mer om Winzip Senses och Shared History
Winzip  Senses
en film av  Vanja Sandell Billström & Reza Hazare, 2018

14 minuter
Visades som videoinstallation med två projektioner.
Fotograf: Lucia Pagano och Vanja Sandell Billström
Ljud: Reza Hazare
Klippning: Reza Hazare och Vanja Sandell Billström
Översättning och språkgranskning: Maria Taubert och Maryam Adjam

Till installationen hörde också:
Winzip Senses (#1-8 ur porträttserie), Reza Hazare, 2018
Akryl och blyerts på papper. 40x60 cm.

Shared History är förutom titeln på projektet* ett tvärdisciplinärt fält som undersöker samband snarare än gränser och kronologi, en utgångspunkt som ger möjlighet att kasta nytt ljus på frågorna med oväntade perspektiv. Berättande och att hitta gemensamma utgångspunkter är det centrala, oavsett om man har skilda erfarenheter eller åsikter. I projektet sammanfördes nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen för att tillsammans finna uppslag för nya konstnärliga gestaltningar.

RezaVanja

Vanja Sandell Billströms och Reza Hazares, en av projektets konstnärsduos, byggde sitt konstnärliga samarbete på att dela berättelser. Deras metod för att utforska  olika tolkningar av “shared history” var att turas om att vara den som lyssnar och den som berättar. Frågor om privilegier, ansvar och hur både minnen och kroppar deformeras av att leva under press som en följd av stress eller flykt, var centrala utgångspunkter varifrån deras personliga betraktelser växte fram.

Med utgångspunkt i den så kallade flyktingkrisen 2015 får vi  i verket ta del av två olika perspektiv som visar personliga betraktelser mitt i ett historisk skeende. I Winzip Senses spelar känslan av isolering en stor roll. Lägenhetens väggar och vardagens föremål ges nya tvetydiga betydelser och blir både en trygghet och en mur mot omvärlden. När vi just nu upplever en helt annan kris, en pandemi som tvingar oss att avskärma oss från varandra fysiskt, kan vi se filmen från en ny horisont och öppna för nya läsningar av de historier som berättas.

SH Logo 1

*Projektet Shared History var ett samarbete mellan Färgfabriken, LCCA i Lettland och Baltic Sea Cultural Centre i Polen, delfinansierat av EUs program Kreativa Europa.