MANIFESTATION LÖVHOLMEN

Vi vill visa på den enorma bredd av kulturella uttrycksformer som finns på Lövholmen idag genom att öppna upp våra dörrar och låta dessa ta plats i en utställning på Färgfabriken. Ett drygt femtiotal kulturutövare av alla slag som är eller tidigare har varit verksamma på Lövholmen kommer att delta i Manifestation Lövholmen 20–30 augusti. 

Läs mer.

SAMARBETEN & INSPIRATÖRER


Färgfabriken har i ett flertal av våra utställningar och projekt arbetat och inspirerats av  olika intressanta personer inom vitt skilda områden. I denna avdelning kommer vi att presentera personer som bidrar till att utveckla vår verksamhet genom idéer, reflektioner vilket i sin tur generar den mångfacetterade verksamhet Färgfabriken bedriver. 
Färgfabriken och PETER LANG inledde ett samarbete 2016, då han var verksam som professor i arkitekturhistoria på Kungliga konsthögskolan, genom programmet Baltic and Balkan. Det syftade till att kartlägga och jämföra utvecklingen av urbana rum som starkt präglats av konflikt och social friktion. Ur detta program växte nästa samarbete Marvels and Catastrophes vars konstnärliga undersökande process tog sig an frågan hur människan skildrat naturkatastrofer. Idag samarbetar Färgfabriken och Peter Lang kring en katastrof, skapad av människan, klimatkrisen, i projektet Lyssna. Peter Lang visualiserar forskningsresultat och hur människor kommunicerar om klimat till pedagogiskt bildmaterial i de tre kommande utställningarna som äger rum på Färgfabriken under hösten 2020, Skellefteå Konsthall våren 2021 och Virserums Konsthall hösten 2021.
Peter Lang i samtal med Daniel Urey (Färgfabriken) den 15 april 2020 om livet i karantän i Rom i relation till projektet Marvels and Catastrophes.

HÖJDPUNKTER FRÅN 25 ÅR


Färgfabriken firar 25-årsjubileum 2020, ett år som har ställt så mycket av det vi har förutsatt och tagit för givet på ända. När detta skrivs befinner sig världen mitt i en pandemi. Ett virus som förflyttat vårt fokus bort ifrån andra stora utmaningarna vår planet står inför. Vi behöver tänka om och anpassa oss till en ny verklighet. Därför behövs kulturen mer än någonsin, då den, i sina olika skepnader, ställer frågor, utmanar, reflekterar och visar på alternativa universum.

New Urban Topologies (NUT) startade 2010 som ett av Färgfabrikens internationella program för att undersöka städer som på olika sätt kondenserar aktuella utmaningar eller fenomen inom stads- och samhällsutveckling. Metoden bygger på möten mellan arkitektur, stadsplanering och konstnärliga strategier i workshops och andra aktiviteter som sammanför lokala aktörer som annars kanske inte är vana vid att samarbeta med varandra. Under de senaste fem åren har NUT fokuserat på länder i Sydostasien. Genom programmet har Färgfabriken skapat kontakter inom den lokala scenen för arkitektur och konst vilket senare resulterat i tre omfattande utställningar som du kan läsa om nedan.
HERI DONO
Animachines var konstnären Heri Donos första separatutställning i Sverige som producerades av och visades på Färgfabriken våren 2015. Heri Dons bildvärld blandar traditionell indonesisk kultur och populärkulturella referenser med en skarp underliggande samhällskritik.
BALANS & PROVOKATION
I grupputställningen Balans och Provokation ville Färgfabriken synliggöra den framväxande konstscenen i Burma/Myanmar. De deltagande konstnärerna The Maw Naing, Kolatt, Yadanar Win och Ma Ei lyfte fram komplexiteten i det burmesiska samhället.
DELTA & SEDIMENT
Med Delta och Sediment ville Färgfabriken visa tre uttryck från dagens Bangladesh. Konstnärerna Yasmin Jahan Nupur, Munem Wasif och Suvra Kanti Das är alla verksamma i Dhaka och tar på olika sätt pulsen på sitt land. 

LÖVHOLMEN

Färgfabriken befinner sig mitt i det tidigare industriområdet Lövholmen. Här har vi verkat i Beckers gamla färgfabrik sedan 1995. Under det senaste decenniet har industrierna successivt flyttat ut och marken sålts till sex olika markägare. Planering inför kommande exploatering har påbörjats. Området är på ytan nedgånget, men det är också ett faktum att Lövholmen är en kreativ hubb, med ca 300 kreatörer som verkar i några av de gamla industrilokalerna. Platsen Lövholmen låter oss sätta ljuset på en rad frågor som för Stockholm och många andra städer i världen är centrala för framtidens urbana miljöer. Läs mer


Färgfabrikens Kafé har semesterstängt och öppnar åter 20 augusti.