Personuppgiftslagen

Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Färgfabriken i egenskap av personuppgiftsansvarig.
Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Färgfabriken kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig.
Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.
Du kan när som helst avsluta din prenumerationen via länk i nyhetsbreven.