Utställningar & aktiviteter

Aktuella
Tidigare
Utställning
Aktivitet
utställning

The Exhibition Case

– Miniatyrutställningar curerade av Flat Octopus

18 september 2021 25 september

utställning

Åke Pallarp

Upprymd – En retrospektiv utställning

30 april 25 september

aktivitet

Färgfabrikens ungdomsråd

1 juni 22 december

utställning

Carolina Sandvik

Some Monsters And Their Habitats

11 augusti 25 september


Kommande

aktivitet

Färgfabrikens höstmarknad

– Fynda konsthantverk och design från runt 100 formgivare

1 oktober 2 oktober

aktivitet

Stockholmsvisioner på Färgfabriken

– Om stadsutveckling i en klimatutsatt värld

5 oktober, 19 oktober

utställning

Tove Kjellmark

Hästen, roboten och det omätbara

15 oktober 27 november

aktivitet

Koreograferna

– Går det att fylla ett rum med en rörelse?

28 oktober, 29 oktober, 30 oktober

utställning

The Jubliee Expedition

– En forskningsexpedition i A.E Nordenskiölds fotspår

14 januari 2023 12 mars 2023