Utställningar & aktiviteter

Aktuella
Tidigare
Utställning
Aktivitet
utställning

The Exhibition Case

– Miniatyrutställningar curerade av Flat Octopus

18 september 2021 19 juni

utställning

Åke Pallarp

Upprymd – En retrospektiv utställning

30 april 25 september

aktivitet

Arkitekturnätverket AES

– Hållbart byggande utifrån platsens förutsättningar

30 april 19 juni

aktivitet

Soppluncher och seminarium med AES

– Om att bygga hållbara framtider tillsammans

19 maj, 2 juni, 17 juni


Kommande

aktivitet

Revealing radical realities

– Diskussion om konst som kunskap för förändring

24 maj

utställning

The Jubliee Expedition

– En forskningsexpedition i A.E Nordenskiölds fotspår

14 januari 2023 12 mars 2023