Mistra Environmental Communication – Kommunikation för hållbarhet

Färgfabriken deltar sedan 2021 i forskningsprojektet Mistra Environmental Communication som leds av SLU Uppsala. Forskningsprogrammets fokus är att utforska en inkluderande förståelse för miljökommunikation.

Programmet har fem huvudområden: dialoger som initieras av stat och kommun, konsumtion, (tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap, marknadsbaserade nätverk samt konst och media, där Färgfabriken ingår. Inom området konst och media studeras hur olika diskurser och världsbilder tävlar med varandra, ibland rent av bekämpar varandra, för att kunna vara eller förbli det dominerande perspektivet för hur vi tolkar världen. 

Färgfabrikens engagemang inom projektet Mistra Environmental Communication ingår som en del i ett större tema Trädgård – Bortom den mänskliga blicken, som konsthallen utforskat sedan 2021.


Publika aktiviteterRelaterat

Läs mer om Mistra Environmental Communication på SLUs hemsida.

Mistra Environmental Communications leds av SLU och inkluderar 28 samhällspartners som täcker ett brett spektrum av arbete med hållbarhetsutmaningar – allt från klimatarbete och konst till naturskydd, jakt och jordbruk – på lokal, nationell och internationell nivå. Färgfabriken ingår i fokusområdet konst och media, som leds av Nico Carpentier vid Charles University i Prag.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se
Karin Englund
karin@fargfabriken.se

Finansieras av