Mistra Environmental Communication Kommunikation för hållbarhet

Färgfabriken deltar sedan 2021 i forskningsprojektet Mistra Environmental Communication som leds av SLU Uppsala. Forskningsprogrammets fokus är att utforska en inkluderande förståelse för miljökommunikation.

Programmet har fem huvudområden: dialoger som initieras av stat och kommun, konsumtion, (tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap, marknadsbaserade nätverk samt konst och media där Färgfabriken ingår. Inom området konst och media studeras hur olika diskurser och världsbilder tävlar med varandra, ibland rent av bekämpar varandra, för att kunna vara eller förbli det dominerande perspektivet för hur vi tolkar världen. 


Färgfabrikens aktiviteter

Färgfabriken initierar flera medskapande aktiviteter utifrån två teman; trädgård där olika estetiska preferenser och tolkningar av natur står i konflikt mot varandra samt utforskande av hur naturen tystas och kan “otystas” från ett samiskt perspektiv. Dessa görs på olika platser i landet där vi samarbetar med Skellefteå Konsthall, Virserums Konsthall, Gaaltje Saemien Museume i Östersund och Färgfabrikens ungdomsråd.

Färgfabriken har också som uppdrag inom Mistra Eenvironmental Communication att sammanfatta den forskning som handlar om olika miljödiskurser genom att curera och visa en utställning i våra projektrum hösten 2023. Innehållet baseras på deltagande arbetsprocesser och workshops som Färgfabriken organiserar med samarbetspartners under 2022. Resultat, insikter och nya idéer ska exponeras i utställningen formgiven av designern och konstnären Irene Straccuzzi, tillsammans med utvalda konstverk som på ett mer fristående sätt fungerar som kommentarer till forskarnas och workshopdeltagarnas arbete. Till utställningen planeras också samtal och workshopar.

Besök och fotoworkshop med Färgfabrikens ungdomsråd hos Långholmens kolonilottsförening våren 2022.

Fördjupning

Läs mer om Mistra Environmental Communication på SLUs hemsida.


Konsortium

Mistra Environmental Communications leds av SLU och inkluderar 28 samhällspartners som täcker ett brett spektrum av arbete med hållbarhetsutmaningar – allt från klimatarbete och konst till naturskydd, jakt och jordbruk – på lokal, nationell och internationell nivå. Färgfabriken ingår i fokusområdet konst och media, som leds av Nico Carpentier vid Charles University i Prag.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se
Karin Englund
karin@fargfabriken.se

Finansieras av