Ugly Nature Selfie av Tessa Joosse

Sociala medier och andra plattformar har kommit att bli en väsentlig del av meningsskapande kring utomhusaktiviteter och påverkar diskurser om ”bra natur” och ”bra friluftsupplevelser”. Men mycket forskning om miljökommunikation i onlineutrymmen utforskar sådana diskurser utan att ta hänsyn till plattformarnas inflytande. Forskningsartikeln som denna film är kopplad till föreslår att ”natur” som är synlig online är samkonstruerad av både användare och plattformar och drar slutsatsen att dessa förstärker önskvärdheten av att konsumera ”vacker” natur, samtidigt som de begränsar möjligheterna för alternativa natur/samhälle-relationer att utvecklas och främjas.

Läs den fullständiga akademiska artikeln Looking for “nature” in selfies: How online platforms co-constitute nature/society relationships skriven av Malte Rödla, Jutta Haider och Sofie Joosse.

Malte Rödla och Sofie Joosse, Department of Urban and Rural Development, Division of Environmental Communication, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Jutta Haider, Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, Sweden