Medskapande aktiviteter

Färgfabriken har som uppdrag inom Mistra Environmental Communication att sammanfatta den forskning som handlar om olika miljödiskurser genom att curera och visa en utställning hösten 2023. En stor del av innehållet baseras på de medskapande aktiviteter som Färgfabriken initierat och arrangerat under 2022 och 2023.

Workshoppar och inkluderande arbetsprocesser har arrangerats i samarbete med Skellefteå Konsthall, Urkraft – ett arbetsintegrerande socialt företag, Virserums Konsthall, Gaaltije – Saemien museume i Östersund, Färgfabrikens ungdomsråd samt en grupp arkitekter. Deltagare från skilda sociala kontexter och delar av landet har fått arbeta utifrån teman som Hur kan man ”otysta” en ”tystad natur”?, Kan man tänka sig en trädgård bortom mänsklig kontroll? samt Hur påverkar renderade bilder av arkitektur vår uppfattning om framtiden? Resultat, insikter och idéer från aktiviteterna gestaltas tillsammans med forskarnas slutsatser och utvalda konstverk i utställningen Moulding Nature under hösten 2023. Till utställningen planeras också samtal och workshoppar.

Besök och fotoworkshop med Färgfabrikens ungdomsråd hos Långholmens kolonilottsförening våren 2022.