Elin Behrens Beckers konstnärsstipendium 2012


8 september 2012 21 oktober 2012

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Fia Palmgren


Beckers konstnärsstipendium 2012 om 150 000 kronor – som i år utdelas för tjugosjätte året i följd – tilldelas Elin Behrens, en Malmöbaserad konstnär född 1981 och utexaminerad från Konsthögskolan i Malmö 2010.


Ur juryns motivering:

”Fortfarande efter 600 år erbjuder oljemåleriet en rad möjligheter med vilka vi kan utforska vår omgivning. Elin Behrens ser parallella skillnader och likheter mellan olika retoriska bildspråk och uttrycksmedel, och genom att kombinera måleri med fotografi och målade objekt undersöker hon dessa. Ytterst handlar hennes konst kanske främst om avbildning, hur det går till och varför traditionen ser ut som den gör. Men det är det klassiska måleriet som är hennes huvudintresse. Elin Behrens får Beckers konstnärsstipendium 2012 för att hon, på ett intelligent sätt riktar uppmärksamhet på komplexiteten i avbildandets konst. Utrustad med en stor portion nyfikenhet, noggrannhet i hantverket, och en målmedvetenhet i sitt sökande öppnar hon våra sinnen och stimulerar vår perception, när vi tillsammans med henne upptäcker måleriets aldrig sinande möjligheter att säga något om vår verklighet.”

För juryn/Magnus Jensner

I Färgfabrikens stora sal visar Elin Behrens en helt ny serie målningar och fotografier.


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lindengruppen.jpeg