Laleh Kazemi Veisari Beckers konstnärsstipendium 2022


5 februari 2022 27 mars 2022

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Emilia Rosenqvist


Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettiofemte året i följd – tilldelas 2022 Laleh Kazemi Veisari med motiveringen atthon skapar konst som i sitt poetiskt strama uttryck ständigt skiftar fokus mellan den lilla konkreta detaljen och världens oöverskådliga mångfald.”


Laleh Kazemi Veisari drivs av en vilja att förstå världen. En drivkraft som lett henne till studier i både statsvetenskap och ekonomi, vilken sedan fått sitt utlopp i den fria konsten genom måleri, teckning, skulptur och skrivande. Kazemi Veisari prövar skiftande perspektiv: att se på nära håll eller på avstånd, att vilja tolka och infoga både det abstrakta och det konkreta i sin konst. Hon samlar in delar av information, fragment av minnen, och berättelser, som hon ömsom fogar ihop ömsom plockar isär för en djupare förståelse av världen.

Med bakgrund i Sverige, Tyskland, Iran och Finland samt med breda språkkunskaper utforskar Kazemi Veisari kulturer och uttryckssätt och finner där de skärvor hon plockar upp för att fortsätta insamlandet av det som utgör den växande grunden för hela konstnärskapet.

För stipendiatutställningen Okänt Land på Färgfabriken har Kazemi Veisari använt memoir som metod. Med utgångspunkt i föremål, familjehistorier och geopolitiska rörelser skapar hon en ny berättelse om det okända landet. Under mattan är en för utställningen producerad målerisvit om sju målningar där konstnären inspirerats av en familjeklenod och dess betydelse som historieberättare. Objektet har förts från en plats till en ny och har blivit en länk mellan platser och människor.

Inför utställningen på Färgfabriken har konstnären bedrivit en intensiv brevväxling med vänner och släktingar i sökandet efter minnen och ting laddade med berättelser. Ett nätverk av kommunikation som har engagerat många personer i konstnärens närhet under processen. För att på så vis kunna möjliggöra en förflyttning av föremål länder emellan, som vi bland annat kan se prov på i installationen Siah-o sefid (2022).

En saknad efter det okända landet genomsyrar utställningen. Installationen Aabi blir en farkost i sökandet, där vi kliver in i ett blått rum och med ljudets hjälp förflyttas till för oss okända platser. Skulpturserien Nima(2022), vars bågar i valnötsträ hängandes i par, representerar de som inte är här. Trådarna som infogats i träet är som rötter eller antenner sökande efter kontakt och närhet.

Genom att kanalisera och sammanföra information och föremål skapar Laleh Kazemi Veisari en närvaro där vi inkluderas som medskapare och upptäckare.

Porträtt av Laleh Kazemi Veisari i ateljén. Foto Märtha Thisner

Om konstnären

Laleh Kazemi Veisari är född 1983 och verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen i fri konst från Konstfack 2019 med utställningen Letters from Water. Sedan tidigare har hon en masterexamen i tvärvetenskapliga studier från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet samt en kandidatexamen i nationalekonomi från London School of Economics and Political Science.

Laleh Kazemi Veisari har bland annat belönats med Bernadottestipendiet 2019 för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte). I samband med att hon fick Bror Hjorths stipendium för unga tecknare 2018 producerades även hennes första separatutställning Porous Red Dust i Uppsala.

Under 2021 visade Laleh Kazemi Veisari utställningen Yrsel på Göteborgs Konsthall, publicerade ett nyskrivet verk i Ord&Bild, samt öppnade hennes separatutställning Of Silica på Belenius.

Fördjupning

Laleh Kazemi Veisari berättar om hur hon samlar in delar av information, bitar av kunskap, som hon fogar ihop för en bättre förståelse av världen. I enlighet med denna strävan dekonstruerar hon bilder, som delas upp och bryts ner till detaljnivå, med en tanke om att där kunna upptäcka vad som döljer sig i helheten. Hon använder tecknandet, som en metod att reflektera kring utvalda frågor, för vidare dekonstruktion, som ett sätt att kommunicera både med sig själv och sin omgivning.

Med en bakgrund i Sverige, Iran och Finland väver hon samman spår av intryck och bitar av kunskap. Det är spår av geopolitiska omvälvningar, speglingar av vatten som metaforiskt sammanlänkar kontinenter. Med breda språkkunskaper borrar hon sig in i kulturer och uttryckssätt och finner där de spår av skärvor hon plockar upp för att fortsätta insamlandet av det som utgör den växande grunden för hela konstnärskapet.

I undersökandet av alternativa möjligheter arbetar hon gärna i serier, med en upprepning som bildar återkomst och rytm i bilder och skulpturer. Hon söker en mångfald som hon själv kallar epistemisk pluralism. Se där, återigen ett sätt att vaska fram kunskapsdelar som döljer sig i helhet eller detalj. Hon prövar skiftande perspektiv: att se på nära håll eller på avstånd, att vilja tolka och infoga både det abstrakta och det konkreta.

Laleh Kazemi Veisari tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2022, för att hon i sin ambitiösa strävan att förstå världen lyckas skapa ett mycket varierat visuellt uttryck, som förmedlar nya perspektiv på världen. Hon skapar konst som i sitt poetiskt strama uttryck ständigt skiftar fokus mellan den lilla konkreta detaljen och världens oöverskådliga mångfald. Genom att dekonstruera mängder av information, som fogas samman i teckning, skulptur, måleri och text skapar hon en närvaro där vi inkluderas som medskapare och upptäckare.

För juryn / Magnus Jensner

Dokumentation

Dokumentation av utställningen på Färgfabriken. Filmad och klippt av Lina Josefina Lindqvist.

I media

Poetiska manifestationer av minnen i Laleh Kazemi Veisari utställning på Färgfabriken”. Recension av Sebastian Johans i DN (13/3).


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners