Tomas Lundgren Beckers konstnärsstipendium 2016


30 januari 2016 6 mars 2016

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Emilia Rosenqvist


Beckers konstnärsstipendium 2016 om 150 000 kronor – som i år delas ut för trettionde året i följd – tilldelas Tomas Lundgren som är född 1985 och tog masterexamen i fri konst vid Akademin Valand i Göteborg 2013. För utställningen på Färgfabriken har Lundgren producerat två nya serier med målningar, en av dem vid namn Mirroring del 1–4. I utställningen visas även serien Variations från 2015.


Juryns motivering

I Tomas Lundgrens arbeten kan vi alltid skymta en förlaga. Han arbetar nästan uteslutande med äldre fotografier, porträtt eller bilder av människor som hamnat i arkiv eller olika typer av samlingar. En person, ett ansikte lyfts fram ur det förflutna, som en modell han vrider och vänder på. Urvalsprinciperna styrs inte av några regler, han söker inget bestämt ideal, inget särskilt utseende, snarare avvikelser; inte hur människan ser ut, utan möjligen hur hon kan se ut. Intresset kretsar kring måleriets möjligheter att skapa en sammansatt återgivning av något konstnären anar, ett slags inkännande försök till en alternativ tolkning. Han avbildar gärna samma motiv, upprepar processen då skillnader, små förskjutningar uppstår, som för att testa sitt minne, sin förmåga vid varje unikt tillfälle. Repetitionen blir som en ritual för att synliggöra tid och minne, fragment och hågkomster. I hans val att utföra målningarna i svartvitt söker sig tankarna osökt till fotografi. I dessa nära korsbefruktningar utvecklar sig hans bilder till en meditation över måleriets och fotografins växlande möjligheter och tillkortakommanden i tolkningen av verkligheten.

Tomas Lundgren tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2016 för att han på ett innovativt och undersökande, nästan meditativt sätt prövar måleriets möjligheter, för att han lyckas bryta loss historiska fragment ur tidens glömda bildflöde, sammanfoga dessa till alternativa möjligheter, locka fram nytt liv och därmed skapa ett måleri som kännetecknas av en tydligt nyskapande vilja.

Om konstnären

Tomas Lundgren är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Akademin Valand i Göteborg. Han tilldelades Fredik Roos stipendium 2014 och visades i samband med detta på Moderna Museet i Malmö. Han har även deltagit i grupputställningar på bland annat Göteborgs konsthall, Malmö konsthall och Göteborgs konstmuseum och finns representerad i samlingarna på Moderna Museet och Göteborgs konstmuseum.


I media

”Årets Beckersstipendiat, Tomas Lundgren, utnyttjar på ett intelligent sätt den teatraliska potentialen i Färgfabrikens spatiösa och ålderspatinerade lokaler.” – Leif Mattsson, Omkonst

Läs hela recensionen på Omkonst.se

”Lundgrens tålmodiga och minutiösa tillvägagångssätt har en påfallande känslighet i framställningen av den fotografiska förlagan. För det finns alltid en annan bild i botten. Lundgrens porträtt skickar tankarna till fotografier av sjuka eller missanpassade individer från något arkiv från 1900-talets början. På samma gång som personerna i utställningens målningar framstår som tidlösa.” – Magnus Bons, Konsten.net

Läs hela recensionen på Konsten.net


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lindengruppen.jpeg