Petra Hultman Beckers konstnärsstipendium 2018


27 januari 2018 18 mars 2018

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Emilia Rosenqvist


Beckers konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettioförsta året i följd – tilldelas Petra Hultman som är född 1983 i Smålandsstenar och som i våras utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.


Petra Hultman intresserar sig för hur vårt kollektiva minne och samhälleliga identitet konstrueras och manifesteras både i offentligheten och genom individer. Därför tar hon avstamp i arkiv, personliga likaväl som offentliga och ger visuell form till politiska frågor. Hennes senaste arbete kretsar kring relationen mellan tid, arbete och värde med ett särskilt fokus på kvinnors situation historiskt och idag.

Hennes praktik innehåller även kollektiva och kollaborativa processer där hon genom olika former av deltagande, påverkan och samverkan interagerar med andra individer, grupper och institutioner.

I separatutställningen på Färgfabriken visar Hultman, i relation till den stora videoinstallationen Arbete i hemmet, ett nyproducerat platsspecifikt verk där hon låter ett urval från Svenskt Husmoderslexikon rama in utställningen. Även den personliga berättelsen om farföräldrarnas hantverksflit presenteras i utställningsrummet och intill dessa skulpturala installationer kommer även ett handarbete av konstnären själv att växa fram under utställningens gång i form att ett stort broderi.

Om konstnären

Petra Hultman tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i maj 2017 och har i år, förutom Beckers konstnärsstipendium, erhållit ett flertal andra utmärkelser. Erik och Göran Ennerfelts spetsstipendium i kultur tillsammans med Anna Withlocks minnesfond möjliggjorde 2013 ett års residency på Art & Cultural Studies Laboratory i Yerevan, Armenien. 2016 producerade hon Kungl. Konsthögskolans examensutställning Collect Yourself

Fördjupning

Juryns motivering


I media

Petra Hultman förhöjer hemmafruns slit till konst, SR Kulturnytt 31 jan 2018

Hemmafruns sveda och värk, Aftonbladet 14 feb 2018

Ömsint hyllning till maniskt arbetande farföräldrar, SvD 15 feb 2018

Folkhemmet synas effektfullt på Färgfabriken, DN 31 jan 2018

Petra Hultman gör konst av farföräldrars nit, TT 

Intervju med Petra Hultman, i SR Studio 1 i P1 5 feb 2018


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kr, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners