Fredrik Åkum Beckers konstnärsstipendium 2020


25 januari 2020 15 mars 2020

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Emilia Rosenqvist


Beckers konstnärsstipendium 2020 om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettiotredje året i följd – tilldelas Fredrik Åkum med motiveringen ”att han med sin palett får oss att förstå att det i skönhetens måleri finns så mycket mer, där finns också ett helt liv av nyanser”.


Stipendiejuryn beskriver måleriet som ”ett uppkäftigt måleri på gränsen mellan figuration och abstraktion, ett måleri mellan slump och absolut kontroll, ett måleri om ljus och mörker. Detta är ett måleri som kräver sin besatthet, sin passion. Detta är ett förbålt vackert måleri märkt av en komplex envetenhet!”

På Färgfabriken visar Åkum för utställningen helt nyproducerade målningar och skulpturer samt ett urval av tidigare målningar och fanzines. De nya målningarna är skapade med det specifika utställningsrummet i åtanke och Åkum låter rummets arkitektur förstärka momenten av repetition. Åkums målningar utgår från och tar avstamp i varandra, de visas här sida vid sida och ramas in av stora salens karaktäristiska pelare. Vi blir tydligt varse konstnärens metod att med upprepningar, variationer och glipor skapa en intrikat växelverkan där den växtbaserade färgpaletten nästan maniskt växer fram på dukarna.

Vid sidan av måleriet visas nya skulpturer, som presenteras likt fynd från en arkeologisk utgrävning, i olika stadier av transformation. Skulpturerna har en mycket nära relation till fanzinen, där de ibland är direkta förlagor till skulpturerna och/eller är skapade i samma tillåtande och experimenterande anda.

En separat del av utställningen är ägnad åt Åkums parallella konstnärliga spår – konstfanzine. Han visar här ett urval ur sin samling och produktion av fanzines samt kommer under utställningen att hålla workshops där deltagarna har möjlighet att under ledning av konstnären skapa egna fanzines.

Porträtt av konstnären i ateljén.

Om konstnären

Fredrik Åkum (f.1987) tog sin masterexamen i fri konst vid Akademin Valand 2013. Åkums konstnärsskap är grundat i måleri och måleriets process där konstnären genom repetition, förvrängning, avgränsning och andra metoder söker uppnå abstraktion inom det figurativa.

Målningarna visas oftast i serier som utgår från olika premisser: ett fotografi, en kopia eller dammet från kopieringsytan. Åkums konstnärskap och hans intresse av fanzines möter varandra i kopiatorn, ett viktigt verktyg för egenutgivna böcker som också får en allt större roll i måleriprocessen.

Åkum finns representerad i europeiska, asiatiska och amerikanska samlingar samt på flera offentliga platser i Sverige. 2016 mottog han Sten A Olssons kulturstipendium vilket inkluderade en utställning på Göteborgs konstmuseum (2016–2017). Han tilldelades även Adlerbertska kulturstipendiet på Göteborgs stadsmuseum samma år. Fredrik Åkum representeras av Gallery Steinsland Berliner i Stockholm där han under hösten 2019 visade utställningen Tear out pages/Tear of Jacqueline.

Fördjupning

Juryns motivering

Fredrik Åkum har onekligen nerv i sin pensel och färg. På ateljégolvet, på nogsamt grunderade dukar, utspelar sig en målerisk akryldans över dukens yta.

Det är otåliga rytmer av en färgnatur som närmast maniskt växer fram. Det är upprepningar, variationer och glipor, en intrikat växelverkan mellan stort och smått.

Detta är ett uppkäftigt måleri på gränsen mellan figuration och abstraktion, ett måleri mellan slump och absolut kontroll, ett måleri om ljus och mörker. Detta är ett måleri som kräver sin besatthet, sin passion. Detta är ett förbålt vackert måleri märkt av en komplex envetenhet!

Åkum fångar oss onekligen med sin växtbaserade färgpalett liksom att han med sina fanzines, sina små konstböcker – sitt parallella konstnärliga spår – inbjuder besökare till egen kreativitet. Högt som lågt – Åkum är absolut närvarande.

Fredrik Åkum tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2020 om 200 000 kronor för att han med sin palett får oss att förstå att det i skönhetens måleri finns så mycket mer, där finns också ett helt liv av nyanser.

För juryn / Mårten Castenfors


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners