Ulrika Sparre Beckers konstnärsstipendium 2008


6 december 2008 25 januari 2009

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Beckers konstnärsstipendium 2008 om 150 000 kronor, som i år utdelas för tjugoandra året i följd, tilldelas Ulrika Sparre som är född 1974 och som 2004 utexaminerades från Konstfack.


Juryns motivering

Ulrika Sparre är en konstnär som ger sig rakt in i kärnan av de mekanismer, beteende och sociala mönster som konstituerar våra liv. Med hjälp av allt från kollektivets symboler som flaggor och skyltar till subtila gester med hjälp av rök och dolda rum landar hon i en skärningspunkt mellan jaget och kollektivet. Vi tror oss vara sekulariserade, men Sparre tycks mena att även tron på jaget måste vara en tro.

Ulrika Sparres konst tar den socialt och politiskt reflekterande konsten till ett nytt självständigt uttryck där hon både är rasande aktuell och lågmält poetisk. Ulrika Sparre tilldelas Beckers konstnärsstipendium om 150 000 kronor för denna förmåga att lyckas sätta fingret på det allra mest mänskliga samtidigt som hon belyser det kollektivt samhälleliga.

Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lindengruppen.jpeg