Theresa Traore Dahlberg Beckers konstnärsstipendium 2019


2 februari 2019 24 mars 2019

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Utställningsarkitekt Alexandra Mohlin


Beckers konstnärsstipendium 2019 om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettioandra året i följd – tilldelas Theresa Traore Dahlberg, född 1983. Traore Dahlberg har studerat på New School, New York, Stockholms dramatiska högskola och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 


Foto: Olof Grind
Copper and Cotton, 2018. Foto: Olof Grind
Foto: Olof Grind
Cotton and Cotton, 2018. Foto: Olof Grind
Copper and Ashes, 2018. Foto: Olof Grind

Theresa Traore Dahlberg undersöker genom installation, skulptur och video delar av Burkina Fasos kulturhistoria, svensk industri och värdet av arbete och varor som sätts i relation till plats, tid och kontext.

Parallellt med Beckers konstnärsstipendium 2019 visas utställningen Seydoni Pionnier de l’industrie musicale au Burkina på Musée national du Burkina Faso, Ouagadougou. De båda utställningarna kommunicerar med varandra genom de verk som visas på respektive plats. På Musée national du Burkina Faso har Traore Dahlberg installerat delar av sin pappas, Seydou Richard Traore-Seydonis, gamla kassettfabrik och musikstudio Seydoni . Genom videoverk får utställningen i Ouagadougou även ta plats och flytta in på Färgfabriken.

Kopplingen mellan de två platserna manifesteras ytterligare genom att svenska artister kommer att få sina låtar överförda till kassettband via de installerade maskinerna på Musée national du Burkina Faso. Kassetterna kommer efter produktion att finnas tillgängliga att lyssna på, i båda utställningsrummen. 

Om konstnären

Theresa Traore Dahlberg är en konstnär och filmskapare som formulerar engagerande komplexa berättelser genom skulptur, fotografi och film. Hennes filmer inkluderar teman som representation av den andra genom att ifrågasätta hur individer, händelser och platser uppfattas, tolkas och förstås. Hon hittar främst sitt material i vardagen där möten med människor från olika platser spelar en viktig roll. Ett centralt tema i hennes konstnärskap är olika former av skiften och hon utgår ofta från egna erfarenheter med förankring i två politiska och sociala kulturer, Sverige och Burkina Faso, samt konsekvenserna av att leva i ett modernt europeiskt sammanhang.

Traore Dahlberg har ställt ut internationellt och i Sverige, på platser som Zeller van Almsick, Wien, Österrike (2018) och Uppsala konstmuseum, Sverige (2018). Hon har fått Tempo Documentary Short Award för sin film Ambassadörens fru (2018) som även var Guldbaggenominerad för bästa kortfilm 2018. Hennes första film Taxi Sister(2011) handlade om den senegalesiska kvinnliga taxichaufförens vardag, och hennes film Ouaga Girls (2017) var hennes första dokumentära långfilm.

Fördjupning

Filmaren och konstnären Theresa Traore Dahlberg skildrar teman som mod, maktstrukturer, kolonialism och feminism: komplexiteten med att vara människa i en postkolonial värld. Hon undersöker möjligheterna till alternativa förhållningssätt med utgångspunkt både i gruppens sammansättning och i den enskilda människans specifika situation. Hon närmar sig de människor hon skildrar med stor respekt, och hennes arbeten präglas av närhet, humor och ett drivet bildberättande.

Utgångspunkten i filmerna är ofta vardagsskildringar, situationer som ges en existentiell dimension, att vara människa utan att bli marginaliserad, att kämpa för sina drömmar, eller att som ung kvinna förhålla sig till patriarkatets förväntningar.

Theresa Traore Dahlberg använder ett filmspråk som kategoriseras som dokumentär, men själv ser hon det mer som konstverk eller måleri. Genom mångfacetterade berättelser om människor i afrikanska länder lyfter hon tematiken till mer universella frågeställningar, vilket får oss att betrakta både bilden av Afrika och våra egna vardagssituationer i ett annat ljus.

Även i sina skulpturer använder hon material som kan berätta en historia, material som har en tydlig historisk laddning. Genom att kombinera glas, koppar och bomull låter hon allmänna konnotationer som teknologi, vapen, mikrochips, slaveri och industri få fritt spelrum, samtidigt som hon gärna talar om skulpturerna som plats- och tidlösa. Hon vill ge varje person en möjlighet att möta verken utifrån sina egna förutsättningar.

Theresa Traore Dahlberg tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2019, för att hon i sitt konstnärskap med stor respekt skapar en nyanserad bild av enskilda människor med olika bakgrund, att hon i sina filmer med subtila uttrycksmedel lyckas skildra människor i komplexa situationer, och för att hon med föremåls- och materialkombinationer skapar en laddning i utställningsrummet i både fysisk och historisk mening.

För juryn / Magnus Jensner.


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn består av: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners