David Molander Beckers konstnärsstipendium 2014


25 januari 2014 9 mars 2014

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken

Curator Emilia Rosenqvist


Beckers konstnärsstipendium 2014 om 150 000 kronor – som i år utdelas för tjugoåttonde året i följd – tilldelas David Molander som är född 1983 och utexaminerades från Fotohögskolan i Göteborg 2010.


Juryns motivering

David Molanders arbeten präglas av en tydlig vilja att förstå stadsrummet, hur det fungerar och varför det ser ut som det gör. Redan tidigt i sina fotostudier började han undersöka urbana miljöer utifrån specifikt utvalda aspekter. Hans strävan tycks vara att ringa in kärnan i stadens urbanitet, där alla delar i en bestämd miljö avbildas, sätts samman i nya konstellationer för att öka synligheten och därmed förståelsen. Den dagliga närheten till miljöerna gör oss blinda men Molander vill med sina bilder få oss att återupptäcka deras ursprungliga funktion, paradoxala karaktär och dolda strukturer. Han använder foto, filmcollage och animationer för att samla en mängd information som sedan blir delar i en genomträngande tolkning präglad av både uppdelning och förtätning. I mötet mellan arkitektur, broar, gator och mänskligt interagerande uppstår både skimrande vackra miljöer och tragisk misär. Med olika motsatspar som styrande princip konfronterar Molander delar i staden som i foton, rörliga bilder och collage får en närapå skulptural presentationsform.

David Molander tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2014 för att han genom fotografi, filmcollage och animation lyckas blanda en historisk analys med innovativ ny teknik och i denna mix lyfta fram både den poetiska stillhet och brutala verklighet som präglar det moderna stadsrummets kyliga rationalitet och komplexa kaos.

För Juryn /Magnus Jensner  

Om konstnären

David Molander tog sin examen på Fotohögskolan i Göteborg 2010 efter att ha studerat film och fotografi på Harvard University i Boston. Efter sin examen har Molander haft åtskilliga utställningar både nationellt och internationellt.

Hans svenska genombrott kom 2010 med verket Slussen som är en del av hans serie En urban anatomi. Under ett års tid fotograferade han den trafikerade stadsdelen från olika perspektiv för att sedan sammanfoga vyerna bit för bit. Verket kom att betraktas som en del i den pågående debatten om Slussens framtid.

År 2011 erhöll Molander Hasselbladstiftelsens Victorstipendium som möjliggjorde en sex månaders vistelse på Location One i New York. 


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.

Juryn: Jenny Lindén Urnes, Mårten Castenfors och Magnus Jensner.


Huvudpartners

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lindengruppen.jpeg