Patric Larsson Beckers konstnärsstipendium 2004


27 november 2004 9 januari 2005

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Beckers konstnärsstipendium 2004 om 150 000 kronor – som i år utdelas för artonde året i följd – tilldelas Patric Larsson som är född 1964 och som 1998 utexaminerades från Konsthögskolan Valand i Göteborg.


Juryns motivering

Patric Larsson är en udda tecknare som i monumentalt format uppvisar en närmast manisk omsorg om varje ord, linje, prick och fläck. Väl på vita ark förvandlas Larssons nogsamt utförda bildskrift till en stor suggestiv konst: en konst som elegant leder oss betraktare in i storslagna mentala kartbilder. Med sina verk utvecklar och utmanar Larsson framgångsrikt vår föreställning om vad en teckning är och kan vara. Patric Larsson tilldelas Beckers konstnärsstipendium för att han i tider av hasta envisas med en tidsödande arbetsprocess och för att han besitter denna högst egensinniga förmåga att via teckning bjuda in i vindlande labyrinter fyllda av dunkla formationer, strukturkedjor och associationsbanor.

För juryn/Mårten Castenfors


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.


Huvudpartners

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lindengruppen.jpeg