DACE – Dans Konst Kritisk Ekologi

Curatorerna Rickard Borgström och Rebecca Chentinell lanserar tillsammans en ny plattform, DACE, för curatoriellt och koreografiskt arbete. Plattformen kommer att utforska post-antropocentriska frågeställningar och idéströmningar genom att bjuda in konstnärer som på olika sätt arbetar med kroppen som gränssnitt. Detta kommer ske genom ett sammanflätande och prövande av olika ekologier och genom omskrivningar av dans, koreografi och kontexter. Genom konstnärliga praktiker undersöks konsekvenserna av vårt handlande utifrån politiska, tekniska och miljömässiga perspektiv.

Samarbetet kommer ta plats i Färgfabrikens projektrum i Open studio under hösten 2021 genom projektet Symbiosis – Erotics, som involverar andra konstnärer och dansare. Kroppen och queera metoder används för att överskrida relationer och vidga vår förståelse av det mänskliga.

Rickard Borgström [FI] curator/skribent/dramaturg, arbetar i skärningspunkten mellan samtida konst, dans och teater. Han är främst verksam i Norden på en mängd olika institutioner.

Rebecca Chentinell [SE] curator/koreograf/dansare/redaktör, arbetar undersökande och på alternativa sätt med att producera och presentera dans och koreografi, både inom dans och bildkonst. Hon är verksam inom ett flertal samarbeten och inom en mängd olika institutioner.

En av konstnärerna som bjuds in är Zheng Bo (f. 1974, Peking, bor och arbetar på Lantau Island, Hong Kong). Zheng är engagerad i mer-än-mänsklig livskraft; han undersöker det förflutna och föreställer sig framtiden ur marginaliserade samhällen och marginaliserade växters perspektiv. Han skapar ogräsiga trädgårdar, levande slagord, eco-queera-filmer och wanwu-workshops för att odla ekologisk visdom bortom den utrotning som pågår i antropocen. Under Symbiosis-Erotics undesöker Zheng en eko-queer-sexuell dansmetod tillsammans med fem dansare genom intimitet mellan människa och växt i en nordisk ekologi och sammanhang. Människans och växternas sexualitet och agens ageras genom koreografi, där människor och växter betraktas som dansare (även om växter kan dansa mycket långsamt), där de förlitar sig på sina kroppar och rörelser för interaktion, laddade med lust, lust, erotisk och etik.