Bengt Håbro konstnär

Hur ser du på ditt konstnärsskap?

Mitt konstnärskap handlar om att visuellt översätta de upplevelser och känslor naturen ger mig. Under många år som målare har jag framför allt intresserat mig för form och volym. På senare tid har rörelse och rumslighet fått en allt större betydelse och mina bilder har förflyttat sig ut i rummet i form av skulpturer och mobiler.

Har du några spontana associationer till begreppet symbios?

Samarbete, ömsesidighet, beroendeförhållande, organiskt, levande, tillsammans, oskiljaktigt.

Bengt Håbro är Född 1951, uppvuxen i Stockholm, bosatt och verksam på Österlen i Skåne.