Design för hållbar utveckling, Konstfack

Om kursen ”Design för hållbar utveckling – biomimik och design inspirerad från naturen

Vad innebär det att skapa tillsammans med flera olika arter och hur kan naturen inspirera oss i våra designprocesser till att åstadkomma hållbara lösningar?

Fem grupper på Konstfacks industridesignutbildning har jobbat med dessa frågor i samband med en designutmaning om att utveckla modeller för samboende med olika arter genom att använda sig av ett designperspektiv som både inspireras av och är skapat för bin, daggmaskar, duvor, slemsvampar och sjöhästar.

Projekten visar på komplexiteten bakom naturinspirerade designmetoder och förklarar varför dessa är nödvändiga för att man ska kunna komma fram till ekologiska lösningar inom industridesign. Projekten och reflektionerna kring dem grundar sig på ett ekologiskt designtänk där fokus på flera olika arter ligger till grund för uppdraget som ger en bild av hur design kan skapa förutsättningar som främjar liv.

Naturen med sina 3,8 miljarder år av utveckling och forskning rymmer många av de svar vi behöver för att ta itu med dagslägets utmaningar. Att ha naturen som mentor, modell och mätinstrument för att lösa våra designutmaningar kallas biomimik. Detta projekt går dock steget längre och utforskar en design som inte bara är för människan, utan där varje art utgör kärnan till designprocessen och där vi människor enbart räknas som medhjälpare till att främja liv.

Samarbetet har fötts ur en kurs i industridesign med fokus på hållbar utveckling vid Konstfack i Stockholm.

Kursdesign och idé: Anna Maria Orru

Kursledare: Anna Maria Orru & Stina Wessman

Bild: Fanny Gulliksson

Teman och medverkande studenter:

Pigeons: Nikola Despotovic, Philip Ståhlbrand, Wilma Wågelöf & Kristin Wästberg.

Bees: Maria Bennani-Smires, Fanny Gulliksson, Linn Hammarberg & Silva Zander.

Earthworms: Ariana Drvota, Lovisa Ingman & Christoffer Isaksson

Seahorses: Alicia Ahlström, Gustav Sturk & Jukka Viitasara

Slime mold: Olivia Arwin, Felicia Larsson & Camilla Widén