LABLAB think-tank

LABLAB är en transdisciplinär tankesmedja med fokus på research och design i skärningspunkten mellan samhällsplanering, arkitektur, kommunikation och tvärsektoriell samverkan.

LABLAB:s metodik bygger på att utveckla stödjande utvecklingsprocesser, utvärderingar och kunskapsöverföring genom gränsöverskridande samarbeten mellan kommun, region, näringsliv och forskning. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap identifierar, hanterar och kommunicerar deras arbetsprocess väsentliga samhällsförändringar och frågeställningar som berör de globala landsbygderna idag och inför framtiden. LABLAB:s gränsöverskridande metod bygger på en platsspecifik och inkluderande process.

I Symbiosis undersöker LABLAB relationen mellan landskap och den gröna energiomställningen. Vad händer med landskapen när allt mer grön el ska utvinnas för att säkra den ekonomiska tillväxten och våra konsumtionsmönster? I det tyska Lusatia ser man inte bara de brutala spåren i landskapen efter den industriella kolutvinningen, utan också hur den nya gröna teknologin inkorporeras som en självklar del av platsen. Brunkolsfält, solpanels- och vindkraftparker står tätt intill varandra i Lusatia och påminner om klimatkrisen, men också om behovet av att omvärdera den nostalgiska och rationalistiska relationen till landskap. Landskapen i klimatkrisens spår bör återfå sin självklara roll i det symbiotiska, i det landskap som börjar där den mänskliga blicken tar slut.