Konst, arkitektur & vetenskap

Arkitektur, konst och vetenskap i symbios

Hur ser framtidens stadsbyggande ut? 
Konstnärer, arkitekter och forskare kan ge oss nya idéer och svar på frågan. Med avstamp i historiska exempel och de senaste landvinningarna inom aktuell forskning presenteras här olika projekt som diskuterar stadsbyggandet i förhållande till ekologi och hållbarhetsperspektiv. Genom konsten, arkitekturen och vetenskapen söker vi lösningar på enskilda problem men också storskaliga idéer som kan leda till systemskiften och alternativ.

Den här delen av utställningen innehåller visioner som lånar idéer från science fiction och som ibland tangerar utopin. Men exemplen rör sig samtidigt bort från den utopi som drivit oss mot dystopin – det moderna projektet och dess konsekvenser. Det är en rörelse bort från de stora projekt som genomfördes i och med industrialiseringen. Bort från de stora program som gynnat mänskligheten men som också förbrukat naturresurser i snabb takt och skapat segregation och klyftor. 

Är vägen mot den ekologiska kollapsen redan utstakad eller finns det alternativa vägar när städer byggs och planeras och när resurser, land och makt delas? Tiden stannar inte. Samhällen, stadsbyggande och kulturer är i ständig utveckling i vår resa på planeten Jorden, någonstans i ett oändligt universum.

Björn Norberg är frilansande curator som ofta har verkat i skärningspunkten mellan konst, arkitektur och samhällsfrågor. Han har gjort ett urval av spännande exempel och prototyper som på olika sätt relaterar till stadsbyggande, med avstamp i både historien och i idéer om framtiden. Mycket av detta finns att ta del av här. Björn har också skrivit en text i utställningsfoldern.

Medverkande:

Love Enqvist, konstnär, visar delar ur projektet Diggers and Dreamers.

Jonas Runberger, arktiekt, deltar med prototyper för De Interstitiala tornen.

Pablo Miranda, arktiekturforskare, med datorprogrammet Regex: [01]{20} .

The ZONE, tvärvetenskaplig konst- och forskningsgrupp besetående av konstnärerna Bronwyn Lace och Marcus Neustetter, curatorn Basak Senova och filosofen och biologen Johannes Jaeger, deltar med the Game Zone.

Tidskriften Arkitektur, markerar sina 120 år som tidskrift genom konceptet ”Ett hus för att se in i framtiden”.