Giles Thomson, BTH forskare

Giles Thomson är en stadsplanerare och universitetslektor som forskar och undervisar om ”regenerativ urbanism”. En regenerativ stad planeras och byggs för att förbättra och återställa de naturliga systemen som den hämtar sina resurser från. Den har ett symbiotiskt, ömsesidigt fördelaktigt förhållande till sitt omgivande ”hinterland”, inte bara genom att minimera sin miljöpåverkan utan genom att aktivt förbättra och regenerera de ekosystem som den är beroende av.

Thomson har en doktorsexamen i regenerativ urbanism från Western Australia Curtin University i Australien. Han forskar för närvarande på regenerativa städer och regioner i Sverige vid Blekinge Institute of Technology (BTH) vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling. Han är särskilt intresserad av hur olika transportsätt och infrastrukturer påverkar stadsmorfologin. Giles har tidigare erfarenhet från både industri och myndighet och har arbetat med stadsförnyelseprojekt i Storbritannien och Australien, senast som forskningsledare för den sydaustraliensiska regeringens integrerade designstrategi.

Inom Symbios-samarbetet arbetar Giles Thomson med Färgfabriken med idéer och innehåll som fördjupar och exemplifierar vad ”regenerativa städer och samhällen” kan vara. Delar av resultaten kan du ta del av här.