John Jakobsson konstnär

Vem är du?

Jag är skulptör och arbetar från min ateljé på Gotland. Jag är 36 år och har gått Keramik och Glas på konstfack. Som skulptör rör jag mig fritt mellan de olika material som mina idéer kräver.

Hur ser du på begreppet ”symbios”?

Det som intresserar mig mest med begreppet symbios är hur människan som art inte kan acceptera sin roll i ett större biologiskt sammanhang. Att vi är beroende av att upprätthålla en balans och ett symbiotiskt förhållande med det ekologiska systemet för att kunna fortsätta som art. Samtidigt så verkar uppgiften omöjlig eftersom att mycket av det som mänskligheten strävar efter oftast leder oss bort ifrån denna balans. Sanningen är kanske den att naturen inte behöver oss alls utan hittar nya sätt att existera inom sig själv, helt utan vår inblandning.

Detaljbild av installation, John Jacobsson.

Hur kan detta kopplas till ditt arbete?

Mitt arbete handlar ofta om att skapa mening i de kunskapsluckor som jag tycker mig upptäcka i den vedertagna världsbilden. Vilken är normen i det som anses som den etablerade världsbilden? Vem har tolkningsföreträdet när det gäller insamlandet av information som formar vår tillvaro? Vilken roll går det att spela som konstnär i en värld där fakta dessutom dränks i floder av information där algoritmer och fake news formar vår syn på omvärlden? Jag intresserar mig därför för pseudovetenskaper såsom kryptozoologi som är väldigt lite evidensbaserad, men samtidigt så rik i sin berättelse. Jag skapar därför olika varelser och former som i sin fysiska form är direkt omöjliga. Åtminstone utifrån det vi vet, eller snarare det vi tror oss veta.