Irene Stracuzzi designer

Irene Stracuzzi (f. 1992, Italien) är en grafisk formgivare baserad i Amsterdam och undervisar i masterutbildningarna vid Design Academy Eindhoven. Hon är specialiserat inom grafisk design, art direction och informationsdesign och arbetar både självständigt och i samarbeten inom konst- och kulturfälten. Hennes forskning syftar till att översätta komplexa resultat till tillgängliga visuella format, som reflekterar över designens roll som ett viktigt verktyg för att dela kunskap.

Hur ser du på ditt arbete?

Jag är en grafisk och informationsdesigner fascinerad av kartografi. Genom historiska, vetenskapliga och tekniska forskningsprocesser undersöker jag hur kartor formar uppfattningen av verkligheten och hur de avslöjar bristen på kunskap hos sina skapare. I synnerhet intresserar jag mig nu för klimatkrisen, särskilt för felaktig information och bristande förståelse hos allmänheten som konfronteras av motstridiga teorier, politiserad lagstiftning, isolerade datapunkter och anekdotiska erfarenheter. Min ambition som designer är att underlätta förståelsen för sådan komplexitet genom tillgängliga visuella format, och för att omvandla designforskning och kartläggningsmetoder till ramverk för mobilisering.

Några spontana tankar om ”symbiotiskt tänkande”?

Jag tolkar ”symbiotiskt tänkande” som en metafor för kollektiv handling mot ett gemensamt mål. I min förståelse av det, kan tänkande bli symbiotiskt om de olika tankarna kompletterar varandra när det gäller kunskap, erfarenhet eller synvinkel. Jag gillar begreppet ”symbios” eftersom det inbegriper idéer om mångfald och ömsesidig nytta.