Gülbeden Kulbay konstnär

Gülbeden Kulbay uttrycker sitt arbete genom performance och communitykonst. Som internationell konstnär arbetar hon med temat Mänsklighet där hon tar fram kroppsbaserade performance. Verken bjuder in åskådaren att se nya infallsvinklar på vad det kan innebära att vara människa i ett kapitalistiskt samhälle. Hon arbetar även med pedagogiskt arbete och med konsultationer för konstnärer i konstnärliga processer. Genom att leda workshops för unga och vuxna personer i performancekonstens metoder vill hon uppmuntra deltagarna till en medvetenhet mellan sinne, kropp och själ med syftet att bevara förnuft, fysisk intelligens och styrka.

Vem är du?

Jag är en turkisk kvinna, mor och konstnär

Jag älskar människor och hennes briljans

Jag blir arg av förtryck och ojämlikheter

Jag lever i allt emellan dessa punkter

I rörelsen

I linjen

I den liggande åttan

Bild: Open my heart, 2017, Venedig, Italien. Foto: Lorenza Cini (beskuren)

Spontana tankar kring begreppet ”symbios” och projektet Symbiosis?

Jag ser fram emot att spåna och skapa ur den här konstnärliga processen som vi gemensamt lever i. Just nu tänker jag att begreppet Symbiosis är den symfoni och harmoni som mynnas ut ur det tillstånd som uppstår av vårt symbiotiska varande i universum. Jag tänker också att det finns en idé om att vi inte är symbiotiska just nu, att det är den plats som vi ständigt strävar efter. Vår morot. Men kanske är vi redan där. I en symbios. Det är bara att våra sinnen inte hängt med på grund av den ärftliga överlevnadsstrategin.


Performance vid öppningen av Symbiosis-utställningen