NATURE-projektet, KTH forskningsprojekt

KTHs forskningsprojekt NATURE undersöker förhållanden mellan natur och samhälle genom stadsinfrastruktur med fokus på vatten. Begrepp som överflöd, beroende, kontroll, natur, läckage, symbios/parasit, sönderfall och teknosfär används som avstamp i projektet där man samlar ny kunskap kring vattenförsörjning och de system vi människor bygger in oss i.

“Vi vill utforska olika berättelser kring vatten och infrastruktur för att undersöka hur konstnärliga uttrycksformer kan hjälpa oss att tänka annorlunda på vattnets värde och roll i våra liv.”
/forskarna i NATURE-projektet, KTH

Historiskt har det moderna infrastrukturidealet dominerat ingenjörers och planerares fantasi. Som en konsekvens har städers vatten- och sanitetsnätverk bestående av rör, pumpar och reservoarer till stor del byggts på samma sätt över hela världen. I städer världen över upplever man nu utmaningar som kräver nya sätt att föreställa sig framtida stadsinfrastrukturer och vattenförsörjning. Projektet kombinerar teoretisk insikt empiriskt arbete i Guwahati (Indien) Stockholm (Sverige) och Kampala (Uganda).

För Symbiosis-utställningen breddas och fördjupas frågorna kring ”vatten som ett symbiotiskt element”, genom interdisciplinära möten med särskild fokus på konstnärliga uttryck och metoder, i ett kreativt samarbete med Färgfabriken och konstnären Åsa Cederqvist.

Samarbetet resulterade också i publika program, worshops och innehåll till Symbiosis-utställningen, vilket du kan ta del av här.

”I tider när vi står inför svåra och komplexa utmaningar behöver vi testa nya vägar. En konstnärlig process är ett utforskande som använder andra metoder än de vetenskapliga. Det skapar andra friheter och andra anspråk, men äger sin egen giltighet.”

/David Nilsson, forskare KTH Watercentre