Symbiosis Erotics – Dace gästar Open Studio


21 oktober 2021 28 november 2021

Open studio
Projektrummen, Färgfabriken


Rickard Borgström och Rebecca Chentinell (DACE) gästar Färgfabrikens Open Studio i samband med Symbiosis utställningen. Tillsammans med de två inbjudna konstnärerna Zheng Bo och Geumhyung Jeong utforskar de gränslandet mellan curatoriell och koreografisk praktik under titeln Symbiosis Erotics.


Rickard Borgström och Rebecca Chentinell har tillsammans initerat en ny plattform, DACE – Dans Konst Kritisk Ekologi, för curatoriellt och koreografiskt utforskande av post-antropocentriska frågeställningar och idéströmningar. Genom att bjuda in konstnärskap som på olika sätt arbetar med kroppen som gränssnitt gentemot vår omgivning ser vi närmare på konsekvenserna som de snabba teknologiska, miljömässiga och politiska förändringarna har för vårt handlande, tänkande och konstnärliga praktik. Vi vill lyfta fram diversifierade kroppsliga praktiker och den performativa dimensionen som en möjlig metod att dels begripliggöra och dels producera än mer komplexitet kring betingelserna för vår sammanflätade värld, och därigenom pröva olika former av ekologier och skiftande samvarande, som omskrivningar av dans, koreografi och bildkonst, som konstformer och kontexter.

I Färgfabrikens båda spegelvända projektrum presenterar vi två internationella konstnärer som använder kropp och queera metoder för att skapa överskridande relationer som både förskjuter och vidgar vår förståelse av det mänskliga liksom mer-än-mänskliga och dess ömsesidighet. I ett sammanvävt och transformativt föreställnings- och utställningsformat vecklar verken ut sig genom olika tekniker, materialiteter, medier och tid, som söker efter intersektionella korsbefruktningar av idéer och konventioner kopplade till till såväl bildkonst- som scenkonstrum, som andra kunskapsdomäner.

Om konstnärerna

Zheng Bo 

Zheng Bo (f. 1974, Beijing, bor och verkar på Lantau Island, Hong Kong)
Zheng är dedikerad till mer-än-mänsklig livskraft; han undersöker det förflutna och föreställer sig framtiden ur marginaliserade gruppers och marginaliserade växters perspektiv. Han skapar ogrästrädgårdar, levande slagord, eko-queera filmer och wanwu-workshops för att kultivera ekologisk visdom bortom den antropocena utrotningen.

Under Symbiosis – Erotics undersöker Zheng intimitet mellan människa och träd genom en queer ekosexuell dansmetod tillsammans med fem dansare, situerad i en nordisk ekologi och kontext. Människans och trädens sexualitet och agens utforskas och dansas, där både människa och träd betraktas som dansare (även om träd kan hända dansar mycket långsamt), där de förlitar sig på sina kroppar och rörelser för interaktion, laddad med begär, lust, erotik och etik.

zhengbo.com

Porträtt av Zheng Bo, courtesy the artist
Geumhyung Jeong

Geumhyung Jeong (f. 1980, Seoul, bor och verkar i Seoul, Sydkorea)
Skulpturerna, installationerna, videoarbetena och dansföreställningarna av Geumhyung Jeong är på samma gång lika ömma som illavarslande. Hennes arbete kan beskrivas som studier av teknologisk animism, genom att anpassa olika objekt (från medicinsk utrustning, hemelektronik till DIY-robotik) som hon interagerar med i egensinniga dansföreställningar.

På Färgfabriken omprövar och omarrangerar Jeong hennes verk av animation, video, skulptur och performance i ett ständigt föränderligt utställningsprogram under fyra veckor, där kärnan i hennes praktik introduceras, nämligen hennes utforskande av den obevekliga sammanflätningen av vår levande kropp med den moderna teknosfären. Den fysiska interaktionen mellan hennes kropp och föremålen skapar en oklarhet kring vem som styr vem, om gränserna mellan lust och kontroll, människa och maskin, animerad och livlös, omsorg och underkastelse.

geumhyungjeong.com

Geumhyung Jeong, Under Maintenance, 2021, still from the video, filmed by Carolin Röckelein

Fördjupning

DACE är en plattform för curatoriella och koreografiska utforskningar av vad mer-än-mänsklig dans kan vara, initierad av Rickard Borgström och Rebecca Chentinell 2019. Centralt för duon är hur kroppen fungerar som ett gränssnitt gentemot omgivningen. Följaktligen bjuder de in konstnärer som engagerar sig i de snabba tekniska, miljömässiga och politiska förändringarna, med en mängd kroppsliga tillvägagångssätt, och hur detta kan påverka våra handlingar, tänkande och konstnärliga praktik.

DACE spårar nya kroppsliga sensibiliteter och sammankopplingar mellan människa, teknik och natur i en mer-än-mänsklig miljö. DACE söker nya estetiska paradigm i våra ekologiska systems föränderlighet under den geologiska eran av människoskapad natur.

Rickard Borgström [FI] Curator / Dramaturg / Skribent
Borgström arbetar i skärningspunkten mellan samtida konst, dans och teater. Han använder ett decentralt perspektiv för att formulera utställnings- och programformat, mot olika kontexter och inom olika geografiska områden, i en samarbets- och tvärdisciplinär form, för att ge historisk förankring och engagemang i lokala förhållanden. Borgström har arbetat främst i Norden där hans arbete har presenterats vid institutioner som Teaterhuset Avant Garden (Rosendal Teater), Bastard Internationella Teaterfestival, Stamsund Teaterfestival, Norsk Kulturråd, Lofoten Internationella Konstfestival, Inkonst, Art Space Sinne, Jyväskylä Art museum, Korjaamo, Nunatta Isiginnaartitsisarfia – Grönlands Nationalteater. Han undervisar i samtida dramaturgier inom dans och teater, bland annat vid Stockholms Konstnärliga högskola. Borgström skriver för Norsk Shakespearetidskrift och Ny tid. Tillsammans med Crimson Coast Dance, Vancouver Island, och Centre de Création O Vertigo – CCOV, Montreal, undersöker han trans-lokal potential genom curatoriella och konstnärliga utbyten mellan Kanada och Norden 2021-2023. Han var ledamot i referenesgruppen för dans på Kulturrådet 2018-2021. Borgström är utbildad vid Dramatiska institutet och Stockholms universitet.
rickardborgstrom.com

Rebecca Chentinell [SE] Koreograf / Dansare / Curator / Redaktör
Chentinell är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och ArtEZ University of the Arts i Holland. Hon är bosatt i Gnesta men har sin professionella bas i Stockholm. Chentinell undersöker alternativa sätt att arbeta med, producera och presentera dans och koreografi, och kryssfältet mellan dans och bildkonst – som koreograf, dansare, curator och redaktör. Hennes verk har visats på bland annat Kummelholmen, Weld, Färgfabriken, Marabouparken, Inter Arts Center och Moderna Museet, och hon har genom Koreografiska Konstitutet curaterat program och festivaler på bland annat Kungliga Operan, Moderna Museet och Bonniers Konsthall. Tillsammans med Marie Fahlin driver hon Koreografiska Konstitutet samt är redaktör och ansvarig utgivare för Koreografisk Journal. Hon har ett pågående tvärdisciplinärt samarbete med Félicia Atkinson [FR] som samlar rörelse, ljud, text och material i ett undersökande av närvaro och samvaro med vår omgivning. Chentinell har även varit engagerad i styrelserna för Danscentrum och Dansalliansen samt i referensgruppen för dans på Kulturrådet.
chentinell.com

Zheng Bo söker former för att kultivera ekosensitiva relationer mellan människor och växtrikets väsen. Under sommaren arbetade han så med fem nordiska dansare för att finna rörelseformer för en sorts ekosexuell dans, där människa som tall betraktas som dansande kroppar. Det är minst sagt en stor utmaning att ens föreställa sig hur en sådan dans kan te sig, då dansarna framstår som både små och unga i relation till tallarna som är uppemot 20 m höga och mellan 60–300 år. Men väl i skogen, genom lekfullt undersökande i sätt att närma sig tallarna, kom så infallet att föra huvudet mot trädets rötter. Dansarna blev med ens mer grundade, mer upprätta, som trädet självt. I denna position förlitade de sig mindre på blicken, och i stället kom lukt och beröring att vägleda dem. Huvudståendets krävsamma övning av uppochnervänt uppåtsträvande och samspelet mellan fötter och ben, rötter och bark, skapade ett sensuellt växelspel mellan människans och trädens dofter och ytor.

Denna animerade natursyn med erotiska undertoner finner vi redan i svenska konstnärskap med romantiska ingångar under 1800-talet, som i Prins Eugens Skogen (1892) och Ernst Josephsons Näcken (1892). Den dans Zheng Bo och dansarna har skapat, som vi nu tar del av genom filmat material, är således inte ny, men låter oss förnimma en förnyad lekfull intimitet som är del av den planetära livfullheten, som har varit och är allestädes närvarande.

Detta är en dans där människan inte övergår trädet, utan en dans formad som om den var en del av skogens ekologi, i sällskap med tallarna i Högsvedens naturskog i Dalarna.

Program

23–29 aug: Ekosexuell dansworkshop – Zheng Bo
Utforskning av ekosexuell danspraktik med fem nordiska dansare i Högsveden, Dalarna.  

31 aug: Filmvisning & Samtal – Zheng Bo
Filmvisning: utdrag från Pteridophilia II The Political Life of Plants + förhandsvisning av nytt material från Dalarna.

Konstnärssamtal: Nya former av dans, ett samtal mellan Zheng Bo, Rickard Borgström, Rebecca Chentinell och Ossi Niskala.  

18 okt–28 nov: Dansvideoverk – Zheng Bo
An Ecosexual Dance in Högsveden, Video (2021)   

31 okt: Ekosensitiv workshop – Zheng Bo
Ekosensitiv rörelseworkshop för nyfikna som önskar knyta band med andra naturliga livsformer. Leds av dansarna Adriano Wilfert Jensen i Köpenhamn, Mikko Hyvönen i Helsingfors och Ossi Niskala i Stockholm. 

4–7 nov: Videoverk – Geumhyung Jeong
Del I: Under Maintenance (Intro), Video (2021) 

7 nov: Samtal – Zheng Bo (ENG)
Rundabordsamtal med curatorerna Rickard Borgström och Rebecca Chentinell, och tre av dansarna från An Ecosexual Dance in Högsveden (2021): Adriano Wilfert Jensen, Mikko Hyvönen och Ossi Niskala. Vilka metoder kom till användning och uppfanns i dansen med skogens varelser, i detta fall tallar? På vilka sätt förändrar det vår förståelse av dans och koreografi? 

10 nov: Seminarium – DACE (ENG)
Seminarium: On Dance, Theatre, Performance in a More-than-Human World
Med Eylül Fidan Akıncı, Sarah Lucie, Pipsa Lonka, Jennifer Lacey, Rickard Borgström, Rebecca Chentinell, Karin Englund.
All information hittar du här!

11–14 nov: Videoverk – Geumhyung Jeong
Del II: Munbangu (Stationary), Video (2011)

13–14 nov: Performance kl 14:00 – Geumhyung Jeong (ENG)
Product Review (2012/2021), Dance Performance + Product Review: Human Shaped Punching Bag PRO2500 (2015/2021), Performance Lecture.
Från 15 år. Begränsat antal platser OSA rebecca@dace.nu
All information hittar du här! 

18–21 nov: Videoverk – Geumhyung Jeong
Del III: RECORD STOP PLAY, Video (2011/2021)

21 nov: Performance kl 12:00 & 14:00 – Geumhyung Jeong
Video Camera, Live Performance (2011/2021). Från 15 år.
All information hittar du här!

24 nov: Samtal – Zheng Bo
Tallens politiska liv? Ett samtal kring tallens livskraft och naturskogarna sammansatta ekologi norr om Dalälven med skogsbiologer och curatorerna, samt filmvisning: The Political Life of Plants 植物的政治生活, video, Zheng Bo. Mer information kommer.

25 nov: Performance – Zheng Bo
Ekosensitiv dansperformance med Ossi Niskala som tar utgångspunkt i Zheng Bo’s projekt An Ecosexual Dance in Högsveden, görs som en del av KLUBB 20TAL: JORDBEGÄR på Färgfabriken. 
Mer information finns här!

25–28 nov: Videoverk – Geumhyung Jeong
Del IV: Under Maintenance (full längd), 5-kanalig Video (2021)

Samtal –  Zheng Bo (ENG)
Avslutande diskussion: Receptionen av ekosexuell dans och ekosensitivitet. Ett samtal mellan Zheng Bo och curatorerna. På zoom. Mer information kommer. 


Relaterat

Open Studio at Färgfabriken.


I samarbete med

Stockholms Konstnärliga Högskola – Institutionen för Dans
Kungl. Konsthögskolan – Performance i det utvidgade fältet.


Med stöd från

Suomen Kulttuurirahasto
Statens kulturråd
Taiteen edistämiskeskus
IASPIS / Konstnärsnämnden – Internationella dansprogrammet
Nordisk Kulturfond
Frame Contemporary Art Finland
Nordisk Kulturkontakt.