Symbiosis Erotics – Dace gästar Open Studio


21 oktober 2021 28 november 2021

Open studio
Projektrummen, Färgfabriken


Rickard Borgström och Rebecca Chentinell (DACE) gästar Färgfabrikens Open Studio i samband med Symbiosis utställningen. Tillsammans med de två inbjudna konstnärerna Zheng Bo och Geumhyung Jeong utforskar de gränslandet mellan curatoriell och koreografisk praktik under titeln Symbiosis Erotics.


Rickard Borgström och Rebecca Chentinell har tillsammans initerat en ny plattform, DACE – Dans Konst Kritisk Ekologi, för curatoriellt och koreografiskt utforskande av post-antropocentriska frågeställningar och idéströmningar. Genom att bjuda in konstnärskap som på olika sätt arbetar med kroppen som gränssnitt gentemot vår omgivning ser vi närmare på konsekvenserna som de snabba teknologiska, miljömässiga och politiska förändringarna har för vårt handlande, tänkande och konstnärliga praktik. Vi vill lyfta fram diversifierade kroppsliga praktiker och den performativa dimensionen som en möjlig metod att dels begripliggöra och dels producera än mer komplexitet kring betingelserna för vår sammanflätade värld, och därigenom pröva olika former av ekologier och skiftande samvarande, som omskrivningar av dans, koreografi och bildkonst, som konstformer och kontexter.

I Färgfabrikens båda spegelvända projektrum presenterar vi två internationella konstnärer som använder kropp och queera metoder för att skapa överskridande relationer som både förskjuter och vidgar vår förståelse av det mänskliga liksom mer-än-mänskliga och dess ömsesidighet. I ett sammanvävt och transformativt föreställnings- och utställningsformat vecklar verken ut sig genom olika tekniker, materialiteter, medier och tid, som söker efter intersektionella korsbefruktningar av idéer och konventioner kopplade till till såväl bildkonst- som scenkonstrum, som andra kunskapsdomäner.

Om konstnärerna

Zheng Bo 

Zheng Bo (f. 1974, Beijing, bor och verkar på Lantau Island, Hong Kong)
Zheng är dedikerad till mer-än-mänsklig livskraft; han undersöker det förflutna och föreställer sig framtiden ur marginaliserade gruppers och marginaliserade växters perspektiv. Han skapar ogrästrädgårdar, levande slagord, eko-queera filmer och wanwu-workshops för att kultivera ekologisk visdom bortom den antropocena utrotningen.

Under Symbiosis – Erotics undersöker Zheng intimitet mellan människa och träd genom en queer ekosexuell dansmetod tillsammans med fem dansare, situerad i en nordisk ekologi och kontext. Människans och trädens sexualitet och agens utforskas och dansas, där både människa och träd betraktas som dansare (även om träd kan hända dansar mycket långsamt), där de förlitar sig på sina kroppar och rörelser för interaktion, laddad med begär, lust, erotik och etik.

zhengbo.com

Porträtt av Zheng Bo, courtesy the artist
Geumhyung Jeong

Geumhyung Jeong (f. 1980, Seoul, bor och verkar i Seoul, Sydkorea)
Skulpturerna, installationerna, videoarbetena och dansföreställningarna av Geumhyung Jeong är på samma gång lika ömma som illavarslande. Hennes arbete kan beskrivas som studier av teknologisk animism, genom att anpassa olika objekt (från medicinsk utrustning, hemelektronik till DIY-robotik) som hon interagerar med i egensinniga dansföreställningar.

På Färgfabriken omprövar och omarrangerar Jeong hennes verk av animation, video, skulptur och performance i ett ständigt föränderligt utställningsprogram under fyra veckor, där kärnan i hennes praktik introduceras, nämligen hennes utforskande av den obevekliga sammanflätningen av vår levande kropp med den moderna teknosfären. Den fysiska interaktionen mellan hennes kropp och föremålen skapar en oklarhet kring vem som styr vem, om gränserna mellan lust och kontroll, människa och maskin, animerad och livlös, omsorg och underkastelse.

geumhyungjeong.com

Geumhyung Jeong, Under Maintenance, 2021, still from the video, filmed by Carolin Röckelein

Fördjupning

DACE – Dans Konst Kritisk Ekologi
Rickard Borgström & Rebecca Chentinell

An Ecosexual Dance in Högsveden
Zheng Bo

Program

Under Symbiosis Erotics genomfördes ett omfattande program med workshop, samtal, filmvisningar och performance.


Relaterat

Open Studio at Färgfabriken.


I samarbete med

Stockholms Konstnärliga Högskola – Institutionen för Dans
Kungl. Konsthögskolan – Performance i det utvidgade fältet.


Med stöd från

Suomen Kulttuurirahasto
Statens kulturråd
Taiteen edistämiskeskus
IASPIS / Konstnärsnämnden – Internationella dansprogrammet
Nordisk Kulturfond
Frame Contemporary Art Finland
Nordisk Kulturkontakt.