NUT Skopje 2011


Under perioden 15-18 november 2011 pågick NUT Skopje, Makedonien. Detta tillsammans med vår partner, Press to Exit. Vidare samarbetade vi med Universitet i Skopje, Skopje Stad och Sveriges ambassad. Från Sverige kom även representanter från KTH Arkitektur och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.


Skopje är en mix av olika stilar, kulturer och religioner. Under senare år har stadens centrala delar genomgått en stor förändring. Delar av den gamla staden har rivits och ersatts med en modern och “brutal” arkitektur, vilket har lett till stora demonstrationer och missnöjesyttringar.

Floden Vardar fördelar staden i två delar, där den ena sidan befolkas till största del av ortodoxa kristna och den andra av människor med albansk och muslimsk bakgrund. I Skopje har NUT undersökt möjliga vägar för att skapa en blandad stad. Projektet analyserade två skilda stadsdelar i Skopje. Ett område med en blandning mellan olika religiösa grupper och en mycket segregerad del. Går det att planera för integration?

Problematik och frågeställningar
Under vår research fann vi en grupp välutbildade unga som var nyfikna på våra frågor om urbanitet, arkitektur, socialekonomi, etnicitet, politik och stadsutvecklingsfrågor. Under våra möten och samtal kom det fram en del frågeställningar och problem. Mycket handlar just om att staden är socialt, kulturellt, ekonomiskt och religiöst delad.

Fokus är hur stad och samhällsplanering kan vara katalysatorer för frågeställningar rörande sociala problem, demokrati och samhälle. Denna gång kommer fokus att ligga på hur man kan se och utveckla staden utifrån just den delade staden. Hur kan man få staden att utvecklas till en mer samlad stad där allas behov kan tillgodoses?

Inför NUT Skopje valde vi, tillsammans med staden, universitet och kulturinstitutionen Press To Exit, ett antal områden utanför själva centrum som anses färdigbyggda/omvandlade för tillfället. Det är en blandning av områden som anses tillhöra respektive grupp samt ett område som består av en mixad befolkning. Vad kännetecknar dessa områden? Hur kan relationen till de centrala delarna utvecklas? Hur kan man utveckla områdena för att kunna skapa en mer mixad befolkning? Vad behövs för sorts investeringar? Det var några av frågorna som ställdes under NUT-Skopje.