NUT Alexandria II 2013 – nya kommunikationsvägar mellan stad och invånare.


New Urban Topologies har genomförts vid tre olika tillfällen i Alexandria. Den första delen genomfördes i oktober 2011, några månader efter revolutionen i Egypten. Då fanns ett starkt hopp inför framtiden. Den andra delen genomfördes under våren 2013, då hade framtidstron bytts mot besvikelse, revolutionen var förlorad. När den tredje nedslaget genomfördes, hösten 2014, hade den politiska situationen återgått till tiden före revolutionen.NUT i Alexandria har under åren undersökt staden utifrån olika perspektiv och analyserat dess övergripande resurser och utmaningar. De två senaste nedslagen har utgått ifrån stadsdelen Kafr Ashr, ett tidigare industriområde med stora utmaningar såsom fattigdom, arbetslöshet och en mycket nedgången fysisk miljö. Detta visas i filmen om Alexandria (se ovan) där de boende även för första gången får möta en representant ifrån staden, som får ta del av deras frustration.


I februari 2013 återvände New Urban Topologies till Egypten för att genomföra en uppföljare till besöket 2011. I samband med det gjordes också filmen ”New Urban Topologies Alexandria” (ovan). Filmen skildrar situationen Alexandria idag men ställer samtidigt övergripande frågor som gäller för många städer och platser runt om i världen.

Den 20–24 februari 2013 genomförde Färgfabriken tillsammans med Gudran, vår Egyptiska partner i New Urban Topologies projektet, en omfattande workshop i Alexandria om dialog, kommunikation och medborgardeltagande i stadsplaneringsprocesser. Deltagarna bestod av kommunrepresentanter, arkitekter, stadsplanerare, skolor, studenter, aktivister och medborgare från Alexandria, östra Jerusalem, Beirut, Jakarta och Stockholm.

Initiativet har en stark koppling till den pågående demokratiska processen i Egypten och den senaste workshopen är ett resultat av deltagarnas efterfrågan på en uppföljning och fortsättning på arbetet som New Urban Topologies genomfört på platsen.


New Urban Topologies är ett internationellt projekt och därmed är det mesta av materialet på engelska.