NUT Chișinău 2010


Chișinăus urbana landskap vittnar tydligt om hur olika intressen exploaterat, utnyttjat och präglat den befintliga stadsmiljön. År 1950 anlades den överdimensionerade sovjetiska boulevarden Dacia som delade staden på mitten och förstörde det intrikata nät av gator och kvarter som tidigare fanns. Under de senaste åren har vad som i folkmun brukar kallas för Turbo Architecture utmärkt sig, vilket syftar till en form av spontana och udda byggnader som finns överallt i staden. BlandChișinăus invånare finns en stark aktivism som NUT sökte att fånga upp med ambitionen om att finna möjliga strategier och lösningar som skulle kunna läka ihop staden samt att ge unga arkitekter och andra verksamma inom stadsplanering möjligheten att delta i skapandet av det framtidaChișinău.


Parker som hotas av flashiga nybyggen, förfallna historiska stadskärnor, övergivna fabriksområden och anonyma modulförorter som breder ut sig i rasande fart. Det handlar om utmaningar och möjligheter i Chişinău och Minsk, Moldaviens och Vitrysslands huvudstäder – som var först ut i Färgfabrikens nya satsning New Urban Topologies, eller helt kort NUT.

I samarbete med de konstnärliga institutionerna Oberliht och Gallery Ў skapade Färgfabriken en plattform för intensiva samtal kring urban utveckling på plats i Chişinău och Minsk under oktober 2010. Bland deltagarna fanns lokala arkitekter, konstnärer och politiker samt representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, Regionplanekontoret och KTH.

De två projekten, Minsk ochChișinău, dokumenteras i publikationen New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience. Boken bygger på texter och intervjuer av och med deltagarna i projektet, mer information om resultaten från workshops och analyser om staden finner ni i boken.

Ladda ner den genom att klicka här.