New Urban Topologies – Cultural exchange through Art and Urbanism


Warning: Undefined array key "file" in /home/fargfabr/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Warning: Undefined array key "file" in /home/fargfabr/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Världen urbaniseras i en rasande fart. I takt med denna utveckling växer behovet av att undersöka våra städer ur olika perspektiv. Framförallt genom att koppla ihop frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation med städernas fysiska struktur. Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies är ett initiativ som uppstod ur dessa frågeställningar – utmaningar som saknar metoder för dialog mellan stadens olika röster och intressen. Programmet sammanför olika erfarenheter och förhållningssätt för att läsa av våra städer. Resultaten varierar från stad till stad. Det väsentliga är att möjliggöra kommunikation mellan stadens beslutsfattare och gräsrotsorganisationer. Ofta representerade av aktivister, kulturarbetare, stadsplanerare och arkitekter.

Fram tills idag har New Urban Topologies verkat i Baltikum, Östeuropa, Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. I städer som har ett underskott på demokratisk utveckling och står inför omfattande utmaningar, exempelvis hotade offentliga rum, brist på transparens och miljöfrågor. New Urban Topologies söker alltid nya vägar att formulera samhälle och stad. Tankegångar som bidragit till uppkomsten av projekt som Baltic Dimensions och Patchwork of Narratives. För det är kontakten med människor och ideér som inspirerar och utvecklar.


Omvälvande urbanisering

De första städerna grundades för nära sextusen år sen, idag står det klart att de inte bara symboliserar, men kanske också förutspår vår civilisations riktning. Det råder ingen tvekan om att vår tids snabba urbanisering innebär både möjligheter och utmaningar. Fram till 2030 väntas dagens 28 megastäder, med en befolkning på över 10 miljoner, bli 41. Även de mindre städerna, med ett invånarantal på runt en halv miljon, blir fler och växer. Redan idag antas deras sammanlagda befolkning vara drygt 3,9 miljarder. Till år 2050 förväntas 66 procent av mänskligheten, då 9 runt miljarder individer, vara bosatt i urbana rum.

I dessa omvälvande tider genomgår städerna omfattande förändringsprocesser för att säkra sina positioner som ekonomiska och kulturella nav. Staden blir den plats som representerar människors behov av utveckling och kontakt. I takt med detta uppstår demokratirörelser som reagerar på en nyfunnen erfarenhet av utanförskap och utsatthet.

Nya urbana topologier

I och med att staden förblir en central plats där människors vardag och framtid formas ökar kraven på såväl delaktighet som kontroll över stadsrummet. Viljan att reformera samhälle och stad är stark hos både invånare och makthavare. Därför har Färgfabrikens program New Urban Topologies som målsättning att skapa förutsättningar för dialog, ökad förståelse och samarbete – som i sin tur kan leda till handling. Vår metod bygger på en samverkan mellan olika grupper, som aktivister, akademiker, konstnärer och officiella representanter, vilka gemensamt undersöker stadens möjligheter och utmaningar. Kärnfrågorna handlar framförallt om demokrati och miljö samt kopplingen mellan den ekonomiska och sociala segregationen inom städernas fysiska struktur.

Oavsett vilken stad hon lever i har den urbana människan mycket gemensamt med andra stadsbor i förväntningarna på livet i staden. Hon vill kunna röra sig fritt och enkelt och ha tillgång till livets nödtorft, som utbildning, social omsorg, mataffärer, nöje, grönområden och offentliga platser. Samtidigt har varje stad sina unika förutsättningar. Tillsammans med lokala partners undersöker därför Färgfabriken relevanta frågeställningar för staden ifråga genom alternativa och platsspecifika perspektiv. I det splittrade Mostar tydliggjordes exempelvis behovet av en kulturell mötesplats för att skapa gemensamma bilder av den bosniska stadens dåtid, nutid och framtid. Arbetet har resulterat i ett aktivt kulturcentrum som fått namnet Architecture, Dialogue and Art Center Mostar, eller ADA Mostar.Publikationer

The Chișinău and Minsk Experience
Ladda gärna ned boken som PDF genom att klicka på bilden.

Läs mer om boken här


Alexandria – City of Layers
Ladda gärna ner boken som PDF genom att klicka på bilden. Boken är på engelska & arabiska.

Läs mer om boken här


Platsen är politisk – Från Minsk till Alexandria
Rebecka Gordan

Bakgrundstext om Färgfabrikens internationella satsning New Urban Topologies


Läs om bakgrunden till NUT genom att klicka på bilden.

Read about the background to the NUT project by clicking the image.

Dokumentation

New Urban Topologies, 2019
Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies skapades 2010 för att undersöka hur urbanisering hänger samman med samhällsutveckling och kultur. Den här filmen är en introduktion till programmet och visar ett axplock av de frågor, ämnen och städer som NUT arbetat med genom åren.

Extracts from NUT Cambodia & Thailand, 2019
Ett kollage med bilder och citat från New Urban Topologies genomförande under 2018- 2019 med fokus på staden Phnom Penh. Kollaget ger en uppfattning om frågeställningar och workshopresultat som engagerade deltagarna som kom ifrån olika länder i regionen.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se
+46 (0)76 812 94 33

Partners

New Urban Topologies är ett världsomspännande projekt för arkitektur och demokratifrågor. En mängd olika samarbetspartners, lokala och globala, är involverade i projektet.