NUT Amman 2012


I maj 2012 besökte New Urban Topologies Jordaniens huvudstad Amman med en fyra dagars workshop & seminarium som fokuserade på Amman och dess specifika förutsättningar och komplexitet. Nedan följer en kortfattad temporär genomgång, i stora drag, om vårt besök i Jordanien.


Amman är en stad vars moderna urbana utveckling påverkats av de flyktingvågor som drabbat regionen under de senaste 60 åren. Den första flyktinggruppen kom från Palestina, därefter från Irak och nu senast från krigets Syrien. Idag finns det 747 000 registrerade syriska flyktingar i Jordanien och många av dem tar sin tillflykt till Amman. Som en följd av detta befinner sig Ammans urbana, sociala och ekonomiska struktur under stor påfrestning. I Amman finns en stark medvetenhet om stadens kvaliteter och utmaningar. Frågor som togs upp, idéer som utvecklades under seminarier och workshops fokuserade på: kulturell och politisk transformation, transporter, trafiksituationen med fokus på de gående samt det offentliga rummet.

Under de två första dagarna introducerades olika perspektiv av staden Amman genom platsspecifika presentationer runtom i stadsrummet, utifrån till de fem huvudteman som utarbetats specifikt för staden. Presentationerna genomfördes av olika lokala aktörer och representanter, forskare och aktivister och gav alla medverkande en snabb överblick över situationen i Amman samtidigt som de olika perspektiven blev en central utgångspunkt för fortsatt diskussion.

Tredje dagen innehöll en workshop med fem olika grupper, som bl a diskuterade projektets fem olika huvudteman: Demografisk transformation: Migration, påtvingad och frivillig; Socioekonomisk transformation – investeringar, offentlig/privat, social utveckling; Kulturell transformation – Bild och identitet i den globaliserade världen; Politisk transformation – styre, kommunalval och underavdelningar, genomförande; Spatial transformation – Transport, öppna platser och typologi. Resultatet av diskussionerna redovisades sedan under ett seminarium dag fyra.
Under seminariet hölls också flertalet presentationer av bl a:
– Prinsessan Dana Firas av Jordanien
– Charlotta Sparre, Sveriges Ambassadör i Amman
-Ziad Rihani, ansvarig/VD för stadsplanering i Amman
-Eman Zakri, Ministry of Municipal Affairs
-Rami Daher, Professor på German Jordanian University, CEO en av grundarna av Turath
-Niklas Svensson, Stadsplanerare Stockholm Stad
-Joachim Granit, Kreativ chef, Färgfabriken
-Hans Lepp, Kulturråd Svenska Institutet

New Urban Topologies (NUT) är ett projekt initierat av Färgfabriken, med stöd av Svenska Institutet, Svenska ambassaden i Amman och Svenska Institutet i Alexandria Egypten. NUT Amman genomförs i samarbete med Royal Scientific Society, Hamzet Wazel Foundation, College of Architecture and Design – Jordan University of Science and Technology, Princess Basma Youth resourse Center, Turach: Arkitektur- och Stadsplaneringskonsulter, Svenska ambassaden i Jordanien och Turath.

New Urban Topologies Amman kommer att följas av en större rapport i juni månad som också kommer att finnas tillgänglig som PDF på hemsidan.