NUT Minsk 2010


Minsk i Belarus förstördes till stora delar under andra världskriget. Stadens återuppbyggnad kom att präglas starkt av 50-tals arkitektur med tydliga Sovjetiska influenser. Under New Urban Topologies genomförande i Minsk 2010 mötte vi engagerande studenter, forskare och tjänstemän som med ett stort engagemang visade upp sin stad och förde livliga diskussioner om dess framtid. En av de frågor som kom upp var de övergivna industriområdena i de centrala delarna av staden. Under projektet utvecklades idéer för att behålla områdenas unika karaktär och för att ge dem nytt innehåll. Den annars viktiga diskussionen som alltid kommer upp i NUT-projekten om det offentliga rummet uteblev då större folksamlingar inte är tillåtna i landet.


Parker som hotas av flashiga nybyggen, förfallna historiska stadskärnor, övergivna fabriksområden och anonyma modulförorter som breder ut sig i rasande fart. Det handlar om utmaningar och möjligheter i Chişinău och Minsk, Moldaviens och Belarus huvudstäder – som var först ut i Färgfabrikens nya satsning New Urban Topologies, eller helt kort NUT.

I samarbete med de konstnärliga institutionerna Oberliht och Gallery Ў skapade Färgfabriken en plattform för intensiva samtal kring urban utveckling på plats i Chişinău och Minsk under oktober 2010. Bland deltagarna fanns lokala arkitekter, konstnärer och politiker samt representanter från Stockholms stadsbyggnadskontor, Regionplanekontoret och Kungliga Tekniska högskolan.

De två projekten, Minsk ochChişinău, dokumenteras i publikationen New Urban Topologies: TheChişinău and Minsk Experience. Boken bygger på texter och intervjuer av och med deltagarna i projektet.

Läs mer om boken och ladda ner den här.