NUT Alexandria I 2011


New Urban Topologies har genomförts vid tre olika tillfällen i Alexandria. Den första delen genomfördes i oktober 2011, några månader efter revolutionen i Egypten. Då fanns ett starkt hopp inför framtiden. Den andra delen genomfördes under våren 2013, då hade framtidstron bytts mot besvikelse, revolutionen var förlorad. När den tredje nedslaget genomfördes, hösten 2014, hade den politiska situationen återgått till tiden före revolutionen. NUT i Alexandria har under åren undersökt staden utifrån olika perspektiv och analyserat dess övergripande resurser och utmaningar. De två senaste nedslagen har utgått ifrån stadsdelen Kafr Ashr, ett tidigare industriområde med stora utmaningar såsom fattigdom, arbetslöshet och en mycket nedgången fysisk miljö. Detta visas i filmen om Alexandria del II där de boende även för första gången får möta en representant ifrån staden, som får ta del av deras frustration.


23-26 oktober 2011 genomförde Färgfabriken i samarbete med bl a Svenska Institutet Alexandria, Alexandria Stad, Alexandria Universitet samt kulturinstitutionen Gudran – For Art and Development, ett seminarium och en workshop med fokus på staden Alexandria.

Knappt ett år efter den egyptiska revolutionen möttes konstnärer, arkitekter och studenter i Alexandria för att diskutera stadens historia, identitet och framtidspotential. Projektet var en del av Färgfabrikens internationella satsning New Urban Topologies, som fokuserar på stadsplanering och demokrati.

Syftet med New Urban Topologies i Alexandria var att skapa en helhetssyn på staden och få till möten mellan olika professioner och städer i regionen. På plats fanns också deltagare från Kairo, Amman, Beirut, Istanbul, Damaskus och Stockholm, med representanter från såväl aktivistgrupper, konstnärer, akademiker, politiker som stadsbyggnadskontor.

Genom seminarier, workshops och exkursioner utkristalliserade sig ett antal teman efter hand, som identitet, dialoger, det offentliga rummet, infrastruktur och industriförnyelse. Samtalen om deltagandeprocesser samt besöket i det centrala men nära ödelagda bomullsdistriktet väckte Alexandrias motsvarande stadsbyggnadskontorets intresse. Färgfabriken återvände till Alexandria för en uppföljning av New Urban Topologies (NUT) i februari 2013. Denna gång med fokus på deltagardemokrati och kommunikation som utgångspunkt. Nytt för i år var att NUT också tog sig an hur information och kommunikationsteknologi kan underlätta eller stärka medborgardialogen och hur självaste NUT kan utvecklas digitalt för att förvalta och stärka dess internationella nätverk.

Svenska medverkande i New Urban Topologies är representanter från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Regionplanekontoret, Kungliga Konsthögskolan samt KTH Arkitektur.