NUT Kambodja 2018 – Regionalt urbant forum


Efter NUT-program i Indonesien och Myanmar fick Färgfabriken en möjlighet och resurser att genomföra ett program också i Kambodja samarbete med HEINRICH BÖLL STIFTUNG. Syftet är att skapa ett nätverk i regionen för utbyten inom kultur, arkitektur, stadsplanering samt frågor som berör mänskliga rättigheter.

Kambodja har varit ett av världens fattigaste länder, men BNP har nu stigit i en följd av år, fast på landsbygden är fattigdomen fortfarande stor. Respekten för mänskliga rättigheter har länge varit ett problem i landet.

På grund av den politiska situationen där många organisationer som jobbar med mänskliga rättighets-frågor har trakasserats av myndigheterna valde Färgfabriken att arrangera ett första NUT som en regional konferens i Thailand, med deltagare från Kambodja, Myanmar, Indonesien och Thailand, Bangkok 23-24 mars 2018.  Ett andra möte ägde rum i den idylliska kuststaden Kep i Kambodja på 16-17 nov 2018. Båda gångerna deltog flera representanter för kambodjanska mänskliga rättighets-organisationer, samt arkitekter konstnärer och organisationer med erfarenheter av att arbeta processer som involverar medborgare och civilsamhället. På grund av det känsliga läget i landet och med tanke på de medverkande har vi valt att inte lägga ut namn och bilder på deltagarna.

Här är några citat från deltagare i workshop och seminarium i Kep, Kambodja:

”Avfallshantering är ett exempel på en specifik fråga som kan användas för att integrera aktiekur och urbana problem. Lärdomar är att inkludera problem med översvämningar och tillgänglighet till bostadsområden och transportvägar i avfallshanteringsplaner. Opinionsbildning för utbyggd infrastruktur. Träning för boende i avfallshantering och landrättigheter. Notera att man följer regler bara om de är praktiskt genomförbara, så alla system för sophantering ska vara praktiska och lättillgängliga. Informera om olika typer av sopor. Avfall kan återanvändas, tex i handarbete. Det kan också generera inkomst. Initiativet ska komma från lokalsamhället annars kommer det inte att fungera. Försök starta ett pilotprojekt för att inspirera andra. En organisation hade redan utvecklat en sop-rapporterings-app. Allt avfall som inte kan återvinnas borde samlas upp, och frivilligorganisationer kan hjälpa till att ordna detta tillsammans med stadens ledning och uppsamlingsfirmor. Arkitekter kan designa lösningar för soptunnor och tillgängliga vägar. Bygg med lokala material i stället för importerade och se till att de inte är giftiga utan nedbrytningsbara. Konstnärer kan hjälpa till att illustrera avfallshantering.”

“Gemensamma intressen var urbana rättigheter för bostäder och att involvera medborgare med konst som verktyg för urban planering. Det blev tydligt att fattiga områden påtvingas överflödigt skräp från rikare områden och från byggnationer. En svår brist på offentliga rum råder i fattigare områden. Ideella organisationer bör identifiera problem medan arkitekter kan arbeta för förbättringar, till exempel för offentliga platser. Forma grupper för samarbete mellan konstnärer, arkitekter och ideella organisationer. Konstnärer kan också få i uppgift att uttrycka urbana frågor och problem för en publik. Grupperna kan väcka frågor och föra upp dem i allmänhetens ljus men är inte nödvändigtvis problemlösare.
“Involvera konstnärer i sociala frågor, inkludera skribenter och fotografer för att skapa kontakt med människor genom kulturprogram som också tar upp sociala frågor. Unga och barn ska inkluderas. Konst kan påminna oss om en stads kulturarv och historia, för att uppmuntra de tre A:na: konstnärer (artists), arkitekter, aktivister att tillsammans engagera sig, varför inte arrangera en mässa! Men personlig övertygelse och personlig påverkan är också nödvändigt.”

”Våra NUT-frågor är:
– Hur kan vi skapa kontakt förutom vid möten? Vi borde implementera mer konkret och integrerat praktiskt samarbete för att diskutera svar på frågor som uppstår under och efter NUT, med våra partners och vänner i nätverket.
– I vilken del av regionen Sydostasien skulle vi kunna dela kunskap och skapa en hållbar platform för att skapa något tillsammans från olika discipliner i regionen, eller med NUT-nätverket?”


Med stöd från

Forum syd

I samarbete med