Konst

Färgfabriken visar konstutställningar med stor iver och engagemang sedan 1995. Konst kan vara besvärlig, reflekterande, stillsam, tankeväckande, hotfull, provocerande.

Konst är mycket. Konst ger oss impulser för reflektion, kontemplation och debatt. Konst innehåller många olika dimensioner och kan inte fångas i ett system eller en form. Det som visas på Färgfabriken skall vara engagerande och ha integritet. Nedan kan du se ett urval av utställningar. Här hittar du fler.

Beckers konstnärsstipendium

Beckers konstnärsstipendium instiftades 1987 av Ulf och Vivian Lindén för att lyfta unga svenska konstnärer. Idag fokuserar stipendiet även på att uppmärksamma och stödja banbrytande kreativa röster i Sverige. Under 30 år har Beckers identifierat nyskapande talanger med flera välkända namn så som Jockum Nordström, Dan Wolgers, Nathalie Djurberg och Julia Bondesson. Stipendiet innebär en separatutställning, som sedan 2010 har producerats i samarbete med och visats på Färgfabriken, samt en prissumma som i anslutning till 30-årsjubilet höjs från 150 000 kr till 200 000 kr.

Läs mer om Beckers konstnärsstipendium