Investeringar för samhällsnytta – politik, finansiering och beslutsfattande i en växande Stockholmsregion.

PSYCHOSIS PART I

Den första delen av Färgfabrikens psychosisprojekt – Psychosis, part 1: I Will Never Talk About the War Again – handlade om hur jaget löses upp som en brustablett i ett kollektivt trauma. Medverkar gör konstnärer med koppling till länderna på Balkan. Konstnärer som intresserat sig för det individuella/kollektiva krigstraumat eller ett samhälle i ”masspsykos”. Utställningen curaterades Vladan Jeremić. Medverkande konstnärer: Marina Abramović, Lana Čmajčanin, Chto Delat?, Igor Grubić, Živko Grozdanić Gera, Adela Jušić, Nikolay Oleynikov, Shadow Museum, Alma Suljević, Jaroslav Supek

PATCHWORK OF NARRATIVES

Patchwork of Narratives: When you enter a city you enter a story är ett undersökande projekt vars ambition är att utvidga våra föreställningar om staden. Det uppmanar oss att avläsa staden bortom dess materiella struktur. Vår utgångspunkt är två städer: Beirut och Mostar. Erfarenheterna samlades under hösten 2014 i utställningar i respektive stad, som skildrar deras urbana lapptäcken och lyfter fram visioner och potentiella urbana lösningar som möjliggör integration. En gemensam utställning på Färgfabriken visades 2015, vilken synliggjorde de tankegångar som framkommit och satte dem i relation till vår egen stad, Stockholm.

NEW URBAN TOPOLOGIES – ALEXANDRIA

CHILDREN OF THE CHILDREN OF THE REVOLUTION
Utställningskatalog som producerats i samband med grupputställningen Children of the Children of the Revolution som visades 14 april – 19 augusti 2018 på Färgfabriken. Katalogen är en rik dokumentation över den mångfacetterade utställningen samt kontextualiserar och beskriver verken som visades. Författaren Ida Andersen har även bidragit med en nyskriven novell – Kulisser, vilken behandlar liknande teman som utställningen: enslighet och gemenskap, frihet och naivitet, gränser och gränslöshet.

PSYCHOSIS PART IIDen andra delen av Färgfabrikens psychosisprojektPsychosis Part II: I Is Someone Else vänder blicken inåt och handlar om jaget. Genom utställningar, publikationer, filmvisningar och seminarier vill vi genom konsten belysa och fördjupa vår förståelse av det mänskliga psyket och våra sociala relationer. Medverkande konstnärer: Beata Berggren, Maja Bajevic, Andreas Gedin, Matti Kallioinen, Renja Leino, Håkan Rehnberg, Aura Satz

Tid: 7 mars 2013, kl 14-17
Plats: Färgfabriken, takvåningen
Språk: svenska, förutom Pete Slover som kommer att tala på engelska
Fri entré, o.s.a. till Karin Englund

Moderator: Fredrik Johansson, Stockholms Handelskammare

Medverkande (fler tillkommer):
Göran Cars,  KTH
Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare.
Pete Slover, jurist och journalist från Austin, Texas, USA
Björn Hasselgren,  KTH
Konstantin Spinos, Veidekke
Erik Bromander, Näringsdepartementet
Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd (S)
Kristoffer Tamsons, Trafiknämnden Stockholms läns landsting (M)

Stockholms läns befolkning växer sedan flera år tillbaka med två fullsatta SL-bussar per dag, vilket är snabbare än vad någon hade kunnat tänka sig för bara några år sen. Med ett halvsekel av underinvesteringar i transportinfrastrukturen har regionen redan nu mycket stora kapacitetsproblem i alla trafikslag.

Hälften av alla de nya invånarna består av nyfödda barn som först om 20 år kommer att ta plats i rusningstrafiken. Det finns inga tecken på att befolkningsökningen kommer att mattas av. Enligt analyser som Handelskammaren tagit fram jobbpendlar stockholmarna redan i dag mer än de har semester. Risken är överhängande att den siffran har ökat ytterligare om tjugo år. Men en snabbt växande stockholmsregion bjuder också på nya möjligheter och kan locka fram kreativa lösningar. Hur möjliggör man investeringar för nödvändiga förändringar?

Stockholmsregionens tillväxt är av yttersta vikt för Sveriges försörjning och framtida välstånd. Därför är det viktigt att vi kan bygga ut trafiksystemet i Stockholm på ett sätt som ger en långsiktigt hög kapacitet. Men långa och krångliga planprocesser och brist på pengar lägger hinder i vägen. Hur kan vi göra för att bygga snabbare, billigare och med andra finansieringslösningar? Vad skulle kunna effektiviseras? Vilka möjligheter finns inom de lagar som råder? Vilka goda exempel från andra platser kan vi titta på?

Under en eftermiddag samlas vi på Färgfabriken för att diskutera dessa frågor.


Konferensen arrangeras inom projektet Stockholm on the Move, av Färgfabriken i samarbete med Stockholms Handelskammare.


Partners