Trafikmakt Stockholm – en workshop i regi av Kvinnors Byggforum och Planka.nu.

Arrangör: Kvinnors Byggforum och planka.nu
Plats: Färgfabriken

Tid: 19–20 januari, lördag kl 10-17 + söndag kl 10-16
Målgrupp: Vi tänker att du är intresserad av stadsbyggande och trafikfrågor. Ingen förkunskap krävs.
Fri entré!

Alla är välkomna på premiärfilmvisning söndagen den 20 januari kl 15.00.

Trafikmakt Stockholm Kvinnors Byggforum och Planka.nu anordnar tillsammans en workshop som en del av Stockholm on the Move där vi problematiserar trafikfrågor ur ett rättvise- och maktperspektiv. Under två halvdagar arbetar vi i grupper utifrån ett antal angelägna frågeställningar. Slutresultatet förväntas bli ett antal kortfilmer som sedan kommer ingå som en del i utställningen av Stockholm on the move.

Vi menar att det är dags att byta ett ofta tekniskt synsätt på infrastruktur och trafik till ett mänskligt perspektiv. Hur påverkar resandet våra liv? I hur stor utsträckning är vårt resande framtvingat av stadens uppbyggnad? Vilken tillgång har olika människor i staden till möjligheter att resa, och i vilken form sker det? Vilka trafikslag tillåts ta plats i stadens rum? Vår övertygelse är att dessa frågor är nödvändiga att hantera om vi ska kunna utveckla Stockholm till en hållbar storstad med minskat transportberoende och ökad tillgänglighet för alla stadens invånare. En smart stadsplanering som utgår från människors behov ger stora vinster för jämställdhet, social rättvisa, ekologisk hållbarhet, förbättrad livskvalitet samt goda förutsättningar för företagande.

Lördagen börjar med några matnyttiga föreläsningar och sen arbetar vi i grupper kring olika teman. En viktig del i workshopen är att vi introducerar begreppet trafikmaktordningen som analysverktyg. Boken Trafikmaktordningen finns att ladda ner eller beställa på Planka.nu. Under söndagen sammanställer vi materialet, följt av gemensam diskussion och mingel! För mer detaljerat program se nedan.

Deltagare: Vi tänker att du är intresserad av stadsbyggande och trafikfrågor. Ingen förkunskap krävs. Det är först till kvarn som gäller, max 40 personer. Föranmälan görs till info@kvinnorsbyggforum.org.