27 kortfilmer om Stockholmsregionens framtid – resultatet från orienteringskursen och upptakten till Stockholm on the Move.

I månadsskiftet augusti/september samlades kring 200 masterstudenter från KTHs masterprogram i arkitektur på Färgfabriken för att inleda arbetet med Stockholm on the Move. Deras arbete resulterade i att 27 olika grupper gjorde 27 olika kortfilmer om Stockholmsregionens framtid.

Efter dagar fyllda med seminarier, workshops och debatter fick studenterna fick uppgiften att sätta sig in i specifika frågeställningar, kartlägga Stockholmsområdet, hitta problem och möjligheter och föreslå lösningar kopplade till infrastruktur. Studenterna delades in i mindre grupper och fick olika områden att arbeta med. Genom att dela upp regionen i 27 rektanglar, utan hänsyn till kommungränser eller naturliga avgränsningar, skapades en möjlighet att tänka annorlunda om geografin, bebyggelsen och infrastrukturen och samtidigt hitta oväntade, och kanske osynliga, kopplingar. Varje grupp fick en ruta att arbeta med. En varsin del i Stockholmspusslet. Dessa rutor pusslades sen åter ihop till en regionkarta. 

Varje grupp producerade en kortare film utifrån olika förutsättningar och sitt specifika område. Filmerna går nu att titta på genom att klicka på respektive siffra på kartan nedan. (Uppdateras fortlöpande)