Globala tendenser – vilket samhälle bygger vi in oss i?


Konferensen Globala Tendenser genomfördes i November 2013. Presentation av konferensen och de medverkande nedan.


Den första konferensen inom Stockholm on the Move
Tid: 27 november 15.00–17.30
Plats: Färgfabriken Takvåningen
Fri entré!

Den första stora konferensen under Stockholm on the Move diskuterar de globala tendenserna inom infrastruktur och stadsbyggande. Konferensen presenterar både ett svep över världen, tendenser och trender inom stadsplanering men går även in på specifika fall från några utvalda platser i vår omvärld.

Världens städer möter sina utmaningar på olika sätt – vilka innovativa lösningar finns på problematiker som liknar våra? Hur hanteras trafikproblem i så pass olika städer som Kairo och München? Hur skapar man en snabb och improviserad infrastruktur i katastrofområden? Kan infrastruktur vara ett verktyg för att lösa sociala problem och segregation som i fallet Skopje, Makedonien, där en stor Boulevard delat staden i två delar?

Till konferensen har vi bjudit in fem talare som representerar olika fält och presenterar varsitt tema.
De medverkande är:
Vidar Glette (Norge) som talar om hur katastrofhjälp kopplas till långsiktig återuppbyggnad, med exempel från Port-au-Prince, Haiti. Vem påverkar hur flyktingläger, temporära bostäder och infrastruktur utformas, och vad händer när temporära lösningar blir permanenta? Var äger innovationen rum, och hur tas erfarenheter till vara?
Ognen Marina (Makedonien) diskuterar ”Urbana projekt som ett verktyg för rumslig integration” och utgår från Den södra boulevarden i Makedoniens huvudstad Skopje – ett monumentalt vägbygge som skurit itu staden. Hur kan man omvandla det som skapar segregation och förhindrar möten?
Hebatalla F. Abouelfadl (Egypten) presenterar hur man möter utmaningar för kommunikation och transport i Egyptiska städer. F. Abouelfadl har medverkat både i omvandlingen av osäkra områden och uppbyggandet av helt nya städer i Egypten och bidrar med båda dessa perspektiv.
George-Friedrich Koppen (Tyskland) har under snart trettio års tid arbetat med strategier för trafikutveckling. Hans erfarenheter från arbetet med att koppla ihop de olika regioner som tillsammans bildar staden München påminner till stora delar om den situation som Stockholm står inför.
Marcus Carson (Sverige) har genom sitt arbete på SEI (Stockholm Environment Institute) stor insyn i hur hållbarhetsfrågor hanteras på olika platser runt om i världen. På konferensen kommer han att presentera en överblick. Hur arbetar man med hållbarhet, både i gamla och i nya städer?

Efter att våra gäster genomfört sina presentationer följer en kort samtalsstund. Konferensen modereras av Karsten Thurfjell, sedan många år producent på Kulturradion, Sveriges radio. Konferensen hålls på engelska.

Globala Tendenser genomförs i samarbete med Goethe Institutet


Om de medverkande:

Vidar Glette – (Norge) Arkitekt. Glette har jobbat med flertalet humanitära bostadsprojekt för FN samt för norska Flytktninghjelpen i Libanon, Haiti och Västbanken.

Hebatalla F. Abouelfadl – (Egypten) Professor i Arkitektur, institutionen för Fri Konst, Universitetet i Alexandria, Egypten. F. Abouelfadl undervisar inom urban planering och byggnadsdesign. Hon verkade som projektledare på GOPP (General Organization of Physical Planning), inom bostadsdepartementet i Egypten mellan 2011–2012. F. Abouelfadl deltog också som expert inom och ledde förarbetet i de handlingsplaner som arbetades fram för att utveckla en rad osäkra områden i Egypten. Samma roll hade hon även inom ett projekt initierat av GOPP och UN-Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor) i samband med planeringen av fyra små egyptiska städer.

George-Friedrich Koppen – (Tyskland) Chef för organisationsenheten för mobilitetsfrågor i München, Tyskland. (Avdelningen för stadsplanering och byggnation – motsvarande Stadsbyggnadskontoret). Koppen arbetar sedan 1986 på enheten för trafikplanering/avdelningen för stadsplanering och byggnation i München. Han har ett särskilt fokus på utveckling och offentlig diskussion i stadsplaneringskonceptet PERSPEKTIVE MÜNCHEN och som projektledare för trafikutvecklingsplaneringen inom detta projekt. Han har sedan flera år tillbaka även arbetat med det så kallade Inzell-initiativet som har som syfte att lösa de gemensamma trafikproblemen mellan Münchens olika regionala delar.

Marcus Carson – (Sverige) Senior Research Fellow och gruppledare för klimatgruppen på SEI (Stockholm Environment Institute). Carsons forskning fokuserar på sociala förändringsprocesser. Han doktorerade i Sociologi vid Stockholms Universitet 2004, där han också tilldelades en professur 2009. Innan Carson flyttade till Sverige verkade han i USA , främst inom social förändring och politisk opinionsbildning på både nationell, statlig och lokal nivå.

Ognen Marina – (Makedonien) Arkitekt, Fil dr i Arkitektur och urbanism, och arbetar som professor på avdelningen för Arkitektur, Universitetet ”St. Cyril and Methodius” i Skopje, Makedonien. Marina var tidigare forskningsassistent inom arkitektur och miljödesign vid Arizona State University. I sitt arbete fokuserar han huvudsakligen på dynamiska stadsmodeller i 3D och strukturer inom arkitektur. Han är ordförande på WG1 i COST TU0801 Action: Semantic Enrichment of 3D city models for sustainable urban development, medlem i ENHR och författare till flera uppsatser och publikationer relaterade till analys, bedömning och utformande av urban utveckling och dess inflytande på städer.