Människan i systemet – stora strukturer i relation till individens perspektiv.


Konferensen Människan i systemet genomfördes 31 februari. Flera av talarna presenterade nya perspektiv och lager på infrastruktur. Gav publiken mentala tankekullerbyttor och poetiskt politiska resor genom Stockholm.


Tid: 31 januari 2013, kl. 13.30–17.00
Plats: Färgfabriken, Takvåningen
Språk: Svenska (förutom en av föreläsningarna som är på engelska)
Fri entré. Maila karin@fargfabriken.se om du vill boka en eller flera platser.
Moderator: Christoffer Barnekow

Medverkande: Pernilla Glaser, Yusak Susilo, Oskar Wallgren, Per Hamid Ghatan, Jennie Fridolin, Marcus C Nilsson samt representanter från Trafikverket, Södertälje kommun, Värmdö kommun och Stockholms stad.

Efter konferensen är alla varmt välkomna till vernissagen för Henrik Ekesiöös nya utställning som öppnar kl 17.00.

Vi rör oss genom staden och staden rör sig runt oss. Människor, information och varor färdas ständigt i de olika system som kopplar samman regionen, ett nätverk av funktioner som själva samhället bygger på.

Vilken är infrastrukturens roll i vardagen? Hur mycket styrs våra resmönster av planerares och politikers beslut, och hur påverkar våra egna beteenden de system vi använder oss av? Vilka behov får styra? Hur skapas ett hållbart samhälle i denna växelverkan mellan individuella val och stora planerings- och byggprojekt?

Detta är några av de frågor som kommer att belysas under denna eftermiddag. Med hjälp av talare med olika bakgrund och från olika discipliner vill vi spegla människan i våra komplexa system samtidigt som vi tittar närmre på förändringspotential på samhälls- respektive individnivå. Är verkligen större omvandlingar av städers infrastruktur en så komplicerad process som den ibland kan tyckas vara?


Om de medverkande:

Pernilla Glaser är författare, dramatiker, föreläsare och organisationsutvecklare. Hon undervisar på Mejan Arc, där man bedriver avancerade studier i arkitektur och stadsbyggnad.

Yusak Susilo (Föredrag på engelska) är Assisterande professor på KTH. Hans huvudsakliga forskningsintresse är att undersöka orsakerna bakom individers resebeteenden och hur beteenden påverkas av förändringar i urban form, politik och sociodemografiska förhållanden.

Oskar Wallgren är forskare och Senior projektledare på Stockholm Environment Institute med inriktning på regional utveckling, och miljöstrategier.

Per Hamid Ghatan är hjärn- och stressforskare med fokus på vad som händer inuti hjärnan vid utbrändhet och hjärnskador. Han är specialiserad inom rehabiliteringsmedicin med lång klinisk erfarenhet av arbete med förvärvade hjärnskador, och är en efterfrågad talare både inom akademin och näringslivet..

Jennie Fridolin arbetar som Affärsutvecklare på Ncc Construction Sverige och ansvarar för den sociala hållbarheten i Ncc:s renoveringsprojekt.

Marcus C Nilsson är regionchef på Veidekke Entreprenad och arbetar med infrastruktur och byggande.

Christoffer Barnekow är journalist och mångårig medarbetare på SVT med inriktning på kultur. Under senare år har han arbetat allt mer med arkitektur och stadsplanering, nu senast med serien ”Arkitekturens Pärlor” tillsammans med Martin Rörby.