Trafikslag på undantag – cykeltrafiken i Stockholm 1930–1980.

Arrangör: Samfundet S:t Erik
Tid: 5 februari, 17.30–19.00
Plats: Färgfabriken, Stora salen
Talare: Martin Emanuel
Öppet för allmänheten och fri entré! Seminariet har begränsat antal platser, föranmälan till Samfundet S:t Erik, samfundet.st.erik@telia.com

Under 1930-talet fick cykeltrafiken ett kraftigt uppsving i Stockholm. Cykeln utgjorde ett billigt och attraktivt alternativ till stadens kollektivtrafik. Den passade dessutom väl in i den friluftsvåg som då svepte över det svenska samhället. Martin Emanuels doktorsavhandling om cykeltrafikens förändrade förutsättningar i Stockholm under perioden 1930-1980 visar hur värderingar och tolkningar av olika trafikslag påverkar vilka åtgärder som vidtas, eller inte vidtas. Den ger en ökad förståelse av trafikplaneringens ideologiska karaktär, en inblick i hur sådan ideologi blir till fast form i infrastrukturens utformning och hur den därifrån fortsätter forma vårt resande och våra liv under lång tid framöver.

Så här snart 100 år sedan cykeltrafikens blomstringsperiod, skulle det kännas orimligt att cykeltrafiken åter blomstrar eller återfaller vi till föreställningar som vid förra 1900-talets mitt anförde att längre resvägar, intensivare biltrafik är avskräckande för cykeltrafikanterna?

Martin Emanuel är verksam vid Avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.


Peter Schantz, prof GIH, skrev nyligen en artikel i SvD där han bl a omtalar Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag. Artikeln kan du läsa här