Var står vi nu och hur går vi vidare? – slutdiskussion för Stockholm on the Move. Diskutera med dem som arbetar med Stockholms framtid.


Slutdiskussionen inom Stockholm on the Move hölls 21 mars 2013. Presentation av konferens och medverkande nedan.


Tid: 21 mars, kl 14–17
Plats: Färgfabriken
Utställningen är öppen till 18.00 för er som vill besöka den efter diskussionen.

Moderator: Göran Cars, KTH
Introduktion:
 Joachim Granit, Färgfabriken

Paneldeltagare:
Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad, (C)
Stella Fare, vice ordförande i trafiknämnden, (Fp)
Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson Stockholms läns landsting, (Mp)
Elof Hansjons, kommunalråd i Södertälje kommun, (S)
Helene Hellmark Knutsson, oppositionsfinanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, (S)
Lennart Kalderén, (M), ledamot landstingets TRU-utskott, kommunstyrelsens ordf i Salem
Karin Eklund, Trafikverket
Sverker Hansson, Sweco
Ulrika Francke, Tyréns
Henrik Widerståhl, Stockholms hamnar
Anna Wersäll, Stockholms handelskammare
Lennart Weiss, Veidekke
Madeleine Nobs, NCC
Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
Oskar Wallgren, Stockholm Environment Institute (SEI)
Niklas Svensson, Biträdande Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad
Jens Plambeck, SL (Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting)

Ta del och var med och debattera med politiker, beslutsfattare, experter och de som skapar framtidens Stockholm! (Program och hållpunkter nedan).

Under fyra intensiva månader har Färgfabriken med utställningen Stockholm on the Move fungerat som en mötesplats och en katalysator för frågor kring stadsutveckling och infrastruktur och involverat både beslutsfattare, allmänhet, föreningar, skolor, företag och experter. Över 200 aktiviteter som workshops, visningar, möten, seminarier och debatter har engagerat Stockholmarna. Många olika individer har bidragit med spännande, ofta motsatta, tankar om regionen och vår framtid.

Färgfabriken och KTH bjuder nu in till en eftermiddag för att ventilera, analysera och debattera mångfalden av tankar, ståndpunkter och åsikter som kommit fram under processen.

Trycket är högt på regionen – hur kanaliserar vi den energi som skapas?

Vad bygger vi? Bygger vi bort oss? Vad bygger vi in oss i? Hur öppnar vi upp för ett nytt tänkande? Ser vi hela länets potential? Hur mycket kan vi växa, och vilka resurser tar det i anspråk? Planerar vi för snabbt eller planerar vi för långsamt? Vad vill politiken? Vad bygger vi för samhälle för kommande generationer? Var ligger det övergripande ansvaret? Behöver vi ett starkare beslutande organ – ett regionparlament?

Frågorna diskuteras i paneldiskussioner med inspel från publiken.

Varmt välkomna!

Program och hållpunkter:

ca kl 14-15
Växtvärk?
Paneldeltagare: Karin Eklund, Trafikverket; Ulrika Francke, Tyréns; Henrik Widerståhl, Stockholms hamnar; Anna Wersäll, Stockholms handelskammare; Lennart Weiss, Veidekke, Jens Plambeck, SL (Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting)

ca kl 15-16
Det hållbara Stockholm.
Paneldeltagare: Madeleine Nobs, NCC; Ola Broms Wessel, Spridd arkitekter; Oskar Wallgren, Stockholm Environment Institute; Sverker Hansson, Sweco, Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör Stockholm stadca kl 16-17
Länsparlamentet, en framtida lösning?
Paneldeltagare: Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad, (C); Stella Fare, vice ordförande i trafiknämnden, (Fp); Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson Stockholms läns landsting, (Mp); Elof Hansjons, kommunalråd i Södertälje kommun, (S); Helene Hellmark Knutsson, oppositionsfinanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, (S); Lennart Kalderén, (M), landstingets TRU-utskott, kommunstyrelsens ordf i Salem


Partners