Building Blocks Stockholm, 2010 – en lekfull utställning om arkitektur!


Färgfabrikens stora sal blev det första rummet där utställningskonceptet Building Blocks växte fram. Efter en spännande och omtumlande process där våra beställare – barn och ungdomar från hela världen – samarbetat med nio arkitektkontor, invigdes utställningen 24 april 2010.


Building Blocks Stockholm blev en succé och byggnaderna visade upp fantastiskt fantasifulla lösningar och idéer kring hur arkitektur kan växa fram och gestaltas. De nio olika husen representerade också olika, personliga och platsspecifika önskningar från beställarna. Besökarna kunde, om de vågade, klättra upp på en slingrig spiraltrapp ända upp till Färgfabrikens tak, de kunde dansa loss på ett källardisco eller gå vilse i en dramatisk trälabyrint.

TERROIR Foto: Xenia Nikolskaya

Under hela utställningsperioden hölls guidade visningar och bygg-workshops där besökarna fick konstruera sina egna drömhus i liten skala. Mot utställningens slut hade ett en hel liten stad i miniatyr vuxit fram. Mer information om utställningen finns här.


Läs mer


Arkitektkontor och beställare från hela världen

Till Building Blocks Stockholm ville vi bjuda in arkitekter och beställare från hela världen. Hur skiljer sig våra önskemål och tankar om arkitektur och rumslighet globalt? Vår vardag och våra förutsättningar styr i mångt och mycket våra behov – detta var något som blev tydligt i utställningen. Några av barnen önskade såpbubblemaskiner medan andra hellre ville ha ett ”säkert” hus.

The AOC; Hollmén Reuter Sandman. Foto: Alexander de Cuvleand
Helen & Hard. Foto Xenia Nikolskaya

Medverkande arkitektkontor i Building Blocks Stockholm:

Helen & Hard – Stavanger
Hollmén Reuter Sandman – Helsingfors
J&T architects – Dakar
Kjellander + Sjöberg – Stockholm
Kod arkitekter – Stockholm
TERROIR – Sydney
The AOC – London
Zizi & Yoyo – Tallin
Wilhelmson arkitekter – Stockholm

Från de första önskemålen till de sista penseldragen

Till utställningen Building Blocks Stockholm producerades en katalog som följde hela processen – från första mötet till öppningen av utställningen på Färgfabriken. Här kan du läsa om barnen och ungdomarnas beställningar, presentationer av olika arktiektbyråerna och deras tankar kring projektet, flera texter som reflekterar, problematiserar och utmanar arktiekturbegreppet från olika perspektiv och en stor pysseldel skapad av illustratören James Graham. Läs gärna mer om katalogen eller ladda ner den här.


Partners

Stolt sponsor av Buildning Blocks är Veidekke Entreprenad AB. Samarbetet mellan Veidekke och Färgfabriken består i att Veidekke sponsrar utställningen med byggmaterial och arbetsledning i samarbete med studerande. Mer om Veidekke hittar du på www.veidekke.se