Building Blocks Yangon, 2017


Tillsammans med barn byggde arkitekter modeller och diskuterade olika former och rum för boende och lek i staden Yangon.


I Yangon arbetade fyra arkitekter med tio elever från en kommunal skola i Thanlyin, en växande förort till Yangon. Barnen deltog i två workshops där arkitekterna uppmuntrade dem att rita sin drömbostad. Tillsammans med barnen byggde arkitekterna modeller och diskuterade olika former och rum för boende och lek i staden. Arkitekterna sammanförde sedan dessa idéer och teckningar till ritningar för en husstruktur av bambu, vilken uppförs i en allmän park i staden. En plats där barnen och allmänheten kan se resultatet av designprocessen i verkliga livet, och där med överbrygga klyftan mellan sig själva, sina drömmar, och de rum där de bor, leker och studerar. Läs en engelsk sammanställning av Building Blocks i Yangon här.


Building Blocks är ett utställningskoncept där barns visioner ligger till grund för ny arkitektur, ett projekt som utmanar våra invanda mönster och inspirerar till nytänkande. Building Blocks är ett initiativ av Färgfabriken, som konceptualiserats i samarbete med den kreativa studion Medium. Innehållet har vuxit fram utifrån frågor om hur normer och förväntningar styr arkitekturen idag. Vi vill undersöka relationen mellan arkitekten och beställaren. Detta gör vi genom att låta barn och ungdomar mellan 5 och 16 år agera beställare till var sin byggnad. Varje arkitektkontor arbetar med ett barn eller en grupp barn, och tillsammans har man pratat om byggnader och boende. Arkitekterna tolkar sedan barnens önskemål och visioner. Resultatet av samarbetet presenteras i utställningen i form av storskaliga byggnader.


Partners

Projektet genomförs i samarbete med Svenska Institutet och Myanm/art.