Seminarium: Koja eller kapsel – olika perspektiv på boende. Ett seminarium i anslutning till utställningen Building Blocks Stockholm.


Mot bakgrund av utställningen Building Blocks och de olika byggnaderna denna utgörs av vill vi diskutera boende och idéer för framtiden ur olika perspektiv. Livsstil – form – funktion.


Vilka behov har vi i framtiden? Vilka perspektiv glömmer vi lätt bort, och vad kan de tillföra arkitekturen? Vilka planerar vi egentligen för och hur kan vi få dem delaktiga i byggprocesserna?

Hur vi bor berättar mycket om oss som människor men även om samhället i stort. De strukturer som formar vårt samhälle formar även vårt boende och vårt sätt att leva – och tvärtom. För att kunna föra en diskussion kring hur vi kan komma att bo i framtiden och hur vi kan förända de normer som styr vårt boende kommer vi att ta avstamp både i dåtid och nutid. Hur bodde vi förr, vad styrde formen för vårt boende då? Vilka nya krav möter vi idag och i framtiden?

Vårt boende idag är i stor utsträckning format efter folkhemsidealet, tanken om en kärnfamilj, mamma, pappa och barn. Det finns en begränsning i utformningen av bostäder som är strukturerat kring, kök, vardagsrum och sovrum. Hur kan vi i framtiden bryta oss loss från dessa strukturer och skapa mer individanpassade bostäder, där människan formar sitt hem snarare än att formas av det? Och kommer det att finnas utrymme för detta i framtiden, med tanke på miljökrav, finanskriser och akut bostadsbrist i befolkningsökningens spår? Eller är vi på väg mot helt nya lösningar?

Introduktion av Färgfabrikens konstnärlige ledare Joachim Granit och grafiska formgivaren Martin Frostner (från Medium). Om lärdomar från utställningen Building Blocks, om kreativa designprocesser, bland annat.

Medverkande:

Joakim Eklås – konstteoretiker och konsthistoriker. Om modernitetens estetiska uttryck. Med utgångspunkt från Le Corbusiers tankegångar påminns vi om modernismens idéer – Är det dags att undersöka dessa på nytt?

Martin Livian – från Sveriges Arkitekter, tävlingsansvarig för studenttävlingen, presenterar tillsammans med Björn Wellhagen från Sveriges Byggindustrier,

Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu och Pontus Ljungberg från ArkitektStudenterna Hemuppgiften – Idétävling om ungas boende. Dessa arrangörer bakom studenttävlingen berättar om ungas boende, om tävlingen och visar ett urval av förslagen.

Amra Heco – från Miljonkultur och arkitekterna Sara Vall och Linda Lindstrand. Presenterar idéer från en genomförd workshop i samarbete med Färgfabriken och Tensta Arkitekturskola (en del av KTH), om boende ur ett individperspektiv.

Linn Matic – bostadspolitisk chefsextert på HSB. En resa genom bostadspolitikens mål och medel. Vem har det byggts för och varför? Vilka utmaningar har funnits? Vem byggs det för idag? Och vad kan tänkas hända i framtiden?

Marcus von Euler – arkitekt och föreläsare som forskar om boende i rymden.