Seminarium: En annan stad – systemförändringar eller små förskjutningar. Ett seminarium i relation till utställningen Building Blocks.


I den postmoderna eran har de stora planerna och systemlösningarna ofta betraktats som problematiska. Samhällskritiska arkitekter har därför ofta ägnat sig åt kontextkänsliga förändringar och maktförskjutningar snarare än stora visioner om samhällets utveckling.


På detta halvdagsseminarium diskuteras möjligheter och problem med dessa angreppssätt: att arbeta med stora visioner respektive interventioner i nära dialog med medborgare och om och hur man kan förena dessa olika arbetssätt.

Medverkande:

Jörg Stollmann, professor och Chair of Urban Design and Architecture, vid TU Berlin som bland annat drivit Squat City/Urbaninform på Rotterdambiennalen 2009.

Mathias Heyden, arkitekt och aktivist, TU Berlin samt initiativtagare till ISPARA – ett laboratorium för strategier för deltagande arkitektur.

Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd, initiativtagare till projektet En annan stad.

Meike Schalk, dr, arkitekt, KTH.

Föreläsningsspråk: engelska

För Stockholms Arkitektförening, Meike Schalk och Ola Broms Wessel. ”En annan stad” är ett forum för diskussion om stadsformer för framtida gröna sociala samhällen – bortom begreppsparet tät kvartersstad eller sprawl.