Inledning: Fragment


En inledning till Building Blocks. Av Joachim Granit


Infernot
Januari 2010
Trevar mig försiktig fram i en nästan ogenomtränglig dimma av damm och partiklar. Ett intensivt ljud av en slagborr dånar till vänster om mig, det rasar murbruk ner ifrån taket. Detta är Färgfabriken vintern 2010 och det pågår en rejäl renovering av hela huset. Jag försöker ringa Jake Ford, som är vår samarbetspartner i ”Building Blocks”, för att få en uppfattning om hur det ligger till med arkitekternas skisser och ritningar inför utställningen. Jag väser något, hostar damm. Jakes röst försvinner bort då ytterligare ett intensivt hamrande ljud eskalerar. Hoppande mellan högar av murbruk och nedrivna elkablar rör sig mina tankar kring hur detta projekt kom till.

Familjeutflykt
1966
Jag är kanske sex år. Jag är med min mamma, pappa och syster på Moderna Museet. Det är spännande. Jag får sitta och rida på en get som har ett bildäck runt magen. Efter ridturen går vi in i magen på jättestor kvinna. Vad som finns inne i magen på denna stora dam minns jag inte, men att vi alla gör något gemensamt och ser något annorlunda, det kommer jag ihåg.

Vid en ek
2000
Vi har en vacker gammal ek på landet. Den har under generationer fungerat som en byggarbetsplats och en frizon för barn lagom långt borta ifrån vuxenvärlden. Den här sommaren startar ytterligare ett projekt med cirka åtta konstruktörer, arkitekter och byggare i åldrarna tre till tretton år. Det är en arkitektur som pågår under sommaroch vinterloven, den utvecklas som en organisk struktur där innehåll och funktion, från mitt ”vuxna” perspektiv, verkar uppstå någorlunda demokratiskt, och utvecklas organiskt efter behov. Byggnaden är multifunktionell. Den kan vara fängelse, spelhåla, rum för vila och kontemplation eller skydd mot inkräktare.

En idé
Maj 2009
Jag har ett möte med Martin Frostner, som är formgivare och jobbar tillsammans med Jake Ford i designgruppen Medium. Martin och jag pratar om olika projektidéer och jag visar honom en bild för en utställning jag har grunnat på, inspirerad av mina tidigare beskrivna upplevelser. Martin berättar om ett projekt de arbetade med för ett par år sedan, ”Bouncy Buildings”, som bestod av stora lekborgar som var ritade av arkitekter men inspirerade av barn. Vi inser direkt att vi kan slå ihop dessa två idéer. Martin pratar vidare med Jake och processen är igång.

Projektidén tar form
Oktober 2009
Projektet ”Building Blocks” har nu utkristalliserat sig till en vision om att skapa en gemensam upplevelse för alla människor oavsett ålder. Ett projekt som utgår från barns erfarenheter och deras möten med professionella arkitekter. Färgfabriken har en historia av att våga, pröva och skapa nya sammanhang och oväntade konstellationer, men det var länge sedan vi gjorde en utställning där perspektivet utgår från barns och ungdomars erfarenheter. Att arbeta med barn och ungdomar väcker också komplexa frågeställningar. Vi lär oss massor och är verkligt tacksamma för alla de som bidrar med sin kunskap och kompetens inom barnkultur och kommer med råd och synpunkter. Vår vision är en liten stad där arkitekturen inte är konform, utan har en möjlighet att kommunicera, vara rolig, spännande och oförutsägbar.

Snö och frågeställningar
Februari 2010
En snöig dag i februari efter en skidtur sätter jag mig ner och börjar formulera några korta rader om ”Building Blocks”. Projektets grundtanke är att åstadkomma möten och erfarenhetsutbyten genom annorlunda process. Projektet har en potential att utmana slentrianmässiga uppfattningar om arkitektur. Det ger oss också en möjlighet att få syn på våra egna uppfattningar om barns och ungdomars kreativitet, och undersöka hur arkitekternas angreppssätt och uttryck påverkas av den nya situationen. Vad händer när arkitekter och barn möts för att skapa ett gemensamt projekt? Vilka erfarenheter förmedlas och hur kan de förvaltas? Hur stora är de geografiska skillnaderna? Hur har mötena fungerat mellan arkitekterna och deras beställare? Uppstod det många missförstånd eller var det en smidig process? En del av resultaten har börjat komma in, i form av skisser, beskrivningar och ritningar, men många frågor är fortfarande obesvarade. Vi får vänta och se.

Hinner vi?
Mars 2010
Byggarna från Veidekke, Färgfabrikens snickare Hasse och elever från Hermods Design & Construction College står redo med hammare och spik i väntan på resultaten från grupperna. Vi är alla spända på de kommande prövningarna för att realisera visionerna, och mycket nyfikna på hur resultaten kommer att se ut. Nio byggnader ska uppföras på knappa fem veckor – kommer vi att klara det?